Inovace v pojištění bytových domů "Společný domov"

Česká pojišťovna nově nabízí vyšší pojistné limity, krytí nových rizik i široký rozsah asistenčních služeb

Bytová družstva a společenství vlastníků se bez kvalitního pojištění bytového domu neobejdou. Pojištění chrání jak samotnou stavbu, tak i členy statutárních orgánů před celou škálou rizik, které z vlastnictví, správy či užívání bytového domu vyplývají. Na základě zkušeností majitelů nemovitostí rozšířila Česká pojišťovna své pojištění bytových domů. Jeho součástí je nyní například pojištění odpovědnosti členů výboru společenství vlastníků, představenstva bytového družstva. Nově jsou pojištěna v rámci tzv. all riskového pojištění všechna skla a veškerá technologie bytového domu. Důležitou novinkou je i automatické zahrnutí pojištění asistenčních služeb.

Pojištění bytových domů začala Česká pojišťovna nabízet jako jedna z prvních již od roku 2006. Pojištění je na základě potřeb klientů pravidelně aktualizováno
a nyní, v roce 2016, bylo rozšířeno o řadu novinek, které potěší nejen majitele a obyvatele domů, ale i členy statutárních orgánů družstev a společenství vlastníků. Pojištění bytových domů Společný domov kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, odcizením majetku či vandalismem, s krytím rizika finančních ztrát z ušlého nájemného. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti, široký rozsah asistenčních služeb a také úhrada náhradního ubytování,
v případě, že se byt stane po pojistné události neobyvatelným.  

Vyšší limity a nová pojistná rizika

Inovované pojištění bytových domů nabízí, a to bez navýšení pojistného, zvýšení některých pojistných limitů -  například u pojištění rizika ztráty vody při vodovodní škodě a pojištění rizika zatečení atmosférických srážek. Pojištěna jsou nově všechna skla bytového domu a v rámci strojního pojištění, které kryje veškeré technologie bytového domu, je pojištěn i výtah. 

Asistence nyní v ceně pojištění

Ke každé pojistné smlouvě je nyní k dispozici rozsáhlá asistenční služba. Linka asistenčních služeb je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stačí pouze zavolat, oznámit adresu bytového domu, nahlásit k čemu došlo a sdělit číslo pojistné smlouvy. Operátoři linky rychle zajistí pomoc instalatérů, sklenářů, topenářů, pokrývačů, plynařů, klempířů, elektrikářů nebo zámečníků. V případě havárie ve společných prostorách bytového domu či při zablokování vstupních dveří domu uhradí pojišťovna materiál a 2 hodiny práce řemeslníka. Nápravu havárie tak není nutné platit z fondu oprav. 

Do poskytované asistence patří i informační služby, jako jsou například vyhledání a předání kontaktů na místní dodavatele služeb, informace o dostupnosti
a službách řemeslníků, kontakty na odhadce nemovitostí či adresy a kontakty na útulky pro zvířata. Bytová družstva a společenství vlastníků pak jistě ocení právní asistenci, v rámci které mohou požádat například o poskytnutí obecných právních informací a zprostředkování právního poradenství, informace související se založením a provozem bytového družstva a společenství vlastníků, nebo mohou konzultovat svůj postup při řešení problémových situací spojených
s bydlením. 

Rozšířeno je nyní i pojištění odpovědnosti

Pojištění automaticky kryje povinnost společenství vlastníků a všech spoluvlastníků nahradit škodu či újmu, která vyplývá z vlastnictví nemovitosti, a to jak ve vztahu ke třetím osobám, tak k jednotlivým členům společenství vlastníků.

Do pojištění bytových domů je pak nově automaticky zahrnuto i pojištění odpovědnosti členů výboru společenství vlastníků (pověřeného vlastníka, předsedy společenství vlastníků) a člena představenstva či kontrolní komise bytového družstva.

 


Zpět na tiskové zprávy