ČP očekává rekordní škody na ozimých plodinách 

Mrazy z letošní zimy a jara páchaly škody také na ovoci a vinné révě

Česká pojišťovna sčítá škody způsobené zimou a také jarními mrazíky. Podle prvních odhadů se ukazuje, že škody rekordní výše vznikly během zimy zemědělcům na rozsáhlých plochách ozimých plodin. Příznivěji se s nízkými teplotami letos vyrovnávaly porosty vinné révy a ovoce. Také v těchto případech jsou ale poškozeny stovky hektarů porostů.

Průběh letošní zimy byl typický enormně silnými a dlouhotrvajícími mrazy. Zvlášť nepříznivý pro vyseté plodiny byl letošní únor, kde nízké teploty zdevastovaly porosty ozimých plodin zejména v místech, kde se objevovala jen minimální sněhová pokrývka. Připomeňme, že nejnižší teplota byla letos začátkem února naměřena na šumavské Kvildě v hodnotě – 39,4 °C. Ani průběh letošního jara  regeneraci ozimů příliš neprospěl.

„V současné době máme nahlášeno poškození ozimých porostů na plochách přesahujících dvacet tisíc hektarů, to je rozsahem nejvíc za posledních několik let. Očekáváme, že škody dosáhnou výše téměř 50 milion korun,“ říká Alena Stiborová, ředitelka Odboru zemědělského pojištění ČP. Zemědělci se na Českou pojišťovnu nejčastěji obracejí v souvislosti s poškozenými porosty obilnin, dále řepky, ale také kmínu či ozimého hrachu. Tato čísla však nejsou ještě konečná, mnoho zemědělců totiž se znovu osazením ploch dlouho vyčkávalo kvůli nedostatku osiva jařin. 

„Škody způsobené zimním počasím jsou fakticky ještě mnohem vyšší, protože propojištěnost plodin jako taková tedy obhospodařované půdy v České republice dosahuje přibližně 49 procent.  Riziko vyzimování si pak sjednává pouhá pětina pojištěných,“ upřesňuje Alena Stiborová. 

Mrazy letošní zimy naopak přes svou intenzitu poškodily méně porostů vinné révy a ovoce, na některých lokalitách však došlo i tak k totálnímu zničení rostlin. „Předpokládáme, že škody mrazem na porostech vinné révy budou nižší než v loňském roce, škody nyní sčítáme i s ohledem na typické jarní mrazíky,“ říká Stiborová. Právě v roce 2011 Česká pojišťovna vyplatila pěstitelům révy a ovoce v souvislosti s mrazy více než 70 milionů korun. 

Značné škody v pojištění plodin přinesl i loňský rok, kdy vyplatila Česká pojišťovna klientům ze zemědělského pojištění pojistné plnění ve výši 430 milionů korun. Celkově ČP v loňském roce řešila 1900 škodních událostí, z toho 786 se týkalo hospodářských zvířat.

 

Zpět na tiskové zprávy