Agentura A.M.Best udělila České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ 

Mezinárodní ratingová agentura A.M.Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, udělila i v roce 2016 České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ (Excellent) a úvěrový rating na úrovni „a“. Oba ratingy byly navíc uděleny se stabilním výhledem. Stejně jako minulý rok je tak rozhodnutí agentury A.M.Best dalším  potvrzením síly a stability České pojišťovny.

Rating finanční síly „A“ i úvěrový rating „a“ udělila agentura A.M.Best České pojišťovně i v roce 2015. Letošní ratingy tak potvrzují silnou obchodní pozici České pojišťovny, odrážejí dlouhodobé vykazování vysokých výnosů a solidní rizikově váženou kapitálovou pozici společnosti.

Dosažený rating je výbornou zprávou také pro klienty a obchodní partnery pojišťovny. Stabilita České pojišťovny garantuje, že je schopna dostát všem svým závazkům, a to i v případě rozsáhlých přírodních kalamit, které se v posledních letech v České republice objevují stále častěji.

Plné znění tiskové zprávy vydané společností A.M.Best naleznete na:

http://www3.ambest.com/ambv/bestnews/presscontent.aspx?refnum=24575&altsrc=23


Zpět na tiskové zprávy