18. 5. - Mezinárodní den firemního dobrovolnictví 

ZAMĚSTNANCI ČESKÉ POJIŠŤOVNY POMÁHAJÍ POTŘEBNÝM

Česká pojišťovna se zítra aktivně zapojí do Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví (Give&Gain Day), kterého se zúčastní téměř 13 000 dobrovolníků ze 14 zemí světa. Zaměstnanci České pojišťovny budou pomáhat sociálně i zdravotně znevýhodněným lidem, malovat či uklízet v různých neziskových organizacích. Firemní dobrovolnictví je základem strategie sociální odpovědnosti České pojišťovny a důležitou součástí její firemní kultury.

Novým mottem České pojišťovny je od loňského podzimu Pomáháme vám jít dál. Klienti od své pojišťovny očekávají, že jim v kritických okamžicích jejich života pomůže, že bude jednat eticky a korektně a likvidace pojistných událostí bude rychlá a jednoduchá. Česká pojišťovna usiluje prostřednictvím preventivních programů své nadace o to, aby ke kritickým okamžikům vůbec nedocházelo, a když už se tak přeci jen stane, aby následky byly co nejmenší. 

Počínaje letošním květnem naplňuje Česká pojišťovna svou nově definovanou strategii sociální odpovědnosti, která stojí na třech klíčových pilířích: jde o Prevenci úrazů dětí a mládeže, Bezpečnost na silnicích a Návrat do života, kde pomáhá obětem závažných dopravních nehod vrátit se zpět do aktivního života. V jednotlivých regionech navíc Česká pojišťovna pomáhá potřebným formou grantového programu. Základním prvkem nové strategie je i firemní dobrovolnictví. 

„Pomáháme dětem pochopit, jaká rizika na ně číhají při běžných sportovních aktivitách, doma či ve škole, a radíme, jak jim čelit. Interaktivní výukový program s názvem Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství již využívají stovky základních škol po celé České republice a rychle přibývají další,“ říká Richard Kapsa, předseda správní rady Nadace České pojišťovny.  

V rámci programu Bezpečnost na silnicích Česká pojišťovna pravidelně oceňuje titulem Gentleman silnic motoristy, kteří v kritické situaci dopravní nehody neváhali pomoci a mnohdy tím zachránili lidský život. Za posledních 7 let tímto titulem ocenila 64 mužů a 12 žen na 36 místech České republiky. Česká pojišťovna rovněž pravidelně vyhodnocuje bezpečnost na silnicích jednotlivých českých měst podle tzv. ČP Indexu bezpečnosti. 

Program Návrat do života nyní aktivně pomáhá těm, kterým se při vážné dopravní nehodě v okamžiku změnil celý život. Nadace ČP jim prostřednictvím svých partnerů zajišťuje individuální psychoterapii, kariérové poradenství i rekvalifikační kurzy, aby tito lidé v nové životní situaci uspěli, byli soběstační a co nejméně závislí na vnější pomoci.

„V době probíhajících strategických změn České pojišťovny je důraz na změnu firemní kultury zcela zásadní, a proto chceme, aby zaměstnanci každý den přemýšleli o tom, jak mohou pomoci svým klientům, svým kolegům nebo komunitě, ve které žijí,“ vysvětluje Jan Hainz, ředitel odboru komunikace ČP a dodává: „Proto jsme našim zaměstnancům nabídli možnost pomáhat  prostřednictvím řady dobrovolných aktivit, které Česká pojišťovna organizuje, nebo přiložit ruku k dílu v rámci projektů různých neziskových organizací – jednou z takových akcí je právě Mezinárodní den firemního dobrovolnictví.“

Zaměstnanci České pojišťovny budou mít nově od června rovněž možnost dobrovolně podporovat pravidelným příspěvkem ze své mzdy nadační fond DOBRÝ ANDĚL. Ten pomáhá rodinám s dětmi s onkologickým onemocněním, které se v důsledku těžké nemoci dostaly do finanční tísně. Každý ze zaměstnanců ČP, který se do programu zapojí, přes svůj andělský účet přesně uvidí, které rodině jeho příspěvek konkrétně pomohl. 

 


Zpět na tiskové zprávy