Nové životní pojištění České pojišťovny Patriot kryje i potřeby seniorů

Praha (5. března 2009) - Z průzkumu, který si Česká pojišťovna nechala vypracovat společností Millward Brown, vyplývá, že klienti mají dva hlavní důvody pro uzavření životního pojištění - potřebu zajistit rodinu a bezpečně a výhodně zhodnotit své peníze. Právě tyto potřeby klientů Česká pojišťovna promítla do svého nejnovějšího životního pojištění Patriot, které právě uvádí na trh. V současné ekonomicky neklidné době poskytuje zajištění možných životních rizik a je jednoznačně bezpečným finančním přístavem s aktuálním zhodnocením 2,7 %. V horizontu 15 let může být i výhodnou investicí.

Respondenti ve věku nad 50 let mají obavy z nedostatku peněz v důchodu na udržení životní úrovně, nenadálé výdaje a na zdravotní péči. Velmi specifickým fenoménem této věkové skupiny je silná potřeba spojená s pocitem být užitečný a také ve stáří finančně podporovat své děti. "Zároveň více než dvě třetiny z nich se domnívají, že jejich možnosti pojištění jsou v důchodovém věku téměř nulové. Nové pojištění Patriot jsme proto konstruovali tak, aby bylo pojištěním minimálně pro tři generace již od 15 let a dalo příležitost k zajištění potřeb také seniorům. Uzavřít pojištění mohou totiž právě i penzisté, a to až do věku 74 let," uvádí vrchní ředitelka úseku produktového managementu životního pojištění ČP Helena Lazosová.

Naopak respondenti do 50 let chtějí dle průzkumu zajistit své rodiny a jejich potřeby spojené s bydlením či úvěrovými závazky běžného života - nejčastěji v podobě hypotéky. Největší strach pak mají ze ztráty schopnosti vydělávat peníze v případě neštěstí a cítí potřebu vytvořit si rezervu pro nečekané situace. Za optimální délku pojištění považují 15 let.

Právě tuto dobu si klienti České pojišťovny vybírají nejčastěji u nejoblíbenější produktové řady životního pojištění DYNAMIK a DYNAMIK Plus, kterou si zvolilo téměř 900 tisíc klientů. Na stejnou dobu byl proto konstruován i Patriot, aby vytvořená kapitálová hodnota pro pojištěného se zájmem o zhodnocování peněz představovala konkurenceschopnou alternativu k jiným způsobům zhodnocování financí. "Patriot nabízí od dnešního dne aktuálně zhodnocení prostřednictvím Nového konzervativního programu na úrovni 2,7 % p.a. Patriot je pro klienty v současné neklidné finanční době zároveň bezpečným přístavem, a to s ohledem na velmi konzervativní způsob zhodnocování pojistného," doplňuje produktový manažer tohoto pojištění Petr Štrait.

"Všichni klienti pak ocení i další novinky, kterými jsou např. jednodušeji koncipovaný návrh pojistné smlouvy, což byl právě jeden ze společných požadavků respondentů zmiňovaného výzkumu trhu na vyšší srozumitelnost produktů životního pojištění," rekapituluje vrchní ředitelka Helena Lazosová. K novému životnímu pojištění Patriot je dále možné si vybrat vlastní balíček úrazového pojištění. Volitelnými součástmi pojištění jsou také zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity a pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti během příštích 15 let.


Zpět na tiskové zprávy