Zpět

Jak ukončit pojištění majetku a zvířat

 • Telefonem

  Zavolejte na telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 7 do 19 hodin. Náš specialista vám vysvětlí jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících se zrušením pojištění.

 • On-line

  Sepište žádost o ukončení pojištění, která bude obsahovat: specifikaci požadavku na ukončení pojištění, číslo pojistné smlouvy, vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu.

  Podepsanou žádost prosím naskenujte a zašlete jako přílohu prostřednictvím webového formuláře.

  Naši specialisté požadavek zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění údajů nebo provedení identifikace.

 • Podání dopisem

  Žádost o ukončení pojištění můžete podat i dopisem.

  V případě, že žádáte o zánik z objektivního důvodu (prodej, úmrtí), nezapomeňte doložit dokument doplňující váš požadavek na zánik, např. kupní smlouvu, úmrtní list, apod.

  Dopis předejte na kterékoli pobočce České pojišťovny nebo pošlete poštou na adresu:

  P.O.Box 305
  659 05 Brno

  Naši specialisté vaši žádost zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění chybějících údajů.

 • Prostřednictvím pobočky nebo poradce

  Na pobočce nebo prostřednictvím svého pojišťovacího poradce požádáte o ukončení pojištění.

  V případě, že nebude Žádost o ukončení pojištění sepsána vaším pojišťovacím poradcem, který pojištění sjednal, bude vás kontaktovat náš specialista, který zajistí, aby vám byly poskytnuty veškeré informace spojené s ukončením pojištění.