Zpět

Jak ukončit pojištění majetku a zvířat

 • Telefonem

  Zavolejte na telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 7 do 19 hodin. Náš specialista vám vysvětlí jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících se zrušením pojištění.

 • On-line

  Sepište pokyn k ukončení pojištění, který bude obsahovat: specifikaci požadavku na ukončení pojištění, číslo pojistné smlouvy, vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu.

  Podepsané ukončení pojištění prosím naskenujte a zašlete jako přílohu prostřednictvím webového formuláře.

  Naši specialisté požadavek zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění údajů nebo provedení identifikace.

 • Podání dopisem

  Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem.

  V případě, že vás vedou k zániku objektivní důvody (prodej, úmrtí), nezapomeňte doložit dokument doplňující váš požadavek na zánik, např. kupní smlouvu, úmrtní list, apod.

  Dopis předejte na kterékoli pobočce České pojišťovny nebo pošlete poštou na adresu:

  P.O.Box 305
  659 05 Brno

  Naši specialisté váš požadavek zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění chybějících údajů.

 • Prostřednictvím pobočky nebo poradce

  Na pobočce nebo prostřednictvím svého pojišťovacího poradce sepíšete ukončení pojištění.

  V případě, že nebude ukončení pojištění sepsáno vaším pojišťovacím poradcem, který pojištění sjednal, bude vás kontaktovat náš specialista, který zajistí, aby vám byly poskytnuty veškeré informace spojené s ukončením pojištění.