Zpět

Jak ukončit životní pojištění

 • Telefonem

  Zavolejte na speciální telefonní linku 542 595 914 v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Náš specialista vám vysvětlí jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících se zrušením pojištění.

 • On-line

  Sepište pokyn k ukončení pojištění, který bude obsahovat: specifikaci požadavku na ukončení pojištění, číslo pojistné smlouvy, vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu.

  Podepsané ukončení pojištění prosím naskenujte a zašlete jako přílohu prostřednictvím webového formuláře.

  Naši specialisté požadavek zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění údajů nebo provedení identifikace.

 • Podání dopisem

  Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem.

  Dopis předejte na kterékoli pobočce České pojišťovny nebo pošlete poštou na adresu:

  P.O.Box 305
  659 05 Brno

  Naši specialisté požadavek zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

 • Prostřednictvím pobočky nebo poradce

  Na pobočce nebo prostřednictvím svého pojišťovacího poradce sepíšete ukončení pojištění.

  S předčasným ukončením pojištění je vždy spojena finanční ztráta. Proto si chceme být jisti, že vám byly poskytnuty úplné informace.

  Náš specialista vás bude kontaktovat v případě, že ukončení pojištění nebude sepsáno vaším pojišťovacím poradcem, který pojištění sjednal, a seznámí vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění.

  Tento krok je před uplynutím pojistné doby pro klienta značně nevýhodný. Při předčasném ukončení pojištění je vypláceno pouze odbytné/odkupné, jehož výše, obzvlášť v prvních letech pojištění, nedosáhne výše vložených prostředků. Sjednání nové pojistné smlouvy je spojeno s počátečními náklady (např. provize pojišťovacího poradce) a správními náklady (např. zajišťování změn v průběhu pojištění apod.). Náš specialista vám rád poradí, jak omezit finanční ztráty.

U určitých typů životního pojištění nám zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ukládá povinnost ve specifickém rozsahu fyzicky identifikovat klienta, který je současně vázán k této identifikaci poskytnout pojistiteli řádnou součinnost. Pokud předáte váš pokyn k ukončení pojištění na pobočce ČP, náš pracovník rovnou provede vaši identifikaci a postoupí pokyn ke zpracování.

 

Pokud žádáte v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou k životnímu pojištění o výplatu odbytného/odkupného, nebo uplatňujete nárok na vrácení vkladu, vrácení vkladu u dožití nebo při dožití se konce pojištění a jestliže částka k vyplacení je vyšší než 20 000 Kč, je třeba nechat si ověřit podpis na naší pobočce.