Zpět

Jak ukončit životní pojištění

 • Telefonem

  Zavolejte na speciální telefonní linku 542 595 914 v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Náš specialista vám vysvětlí jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících se zrušením pojištění.

 • On-line

  Sepište žádost o ukončení pojištění, která bude obsahovat: specifikaci požadavku na ukončení pojištění, číslo pojistné smlouvy, vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu.

  Podepsanou žádost prosím naskenujte a zašlete jako přílohu prostřednictvím webového formuláře.

  Naši specialisté požadavek zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění údajů nebo provedení identifikace.

 • Podání dopisem

  Žádost o ukončení pojištění můžete podat i dopisem.

  Dopis předejte na kterékoli pobočce České pojišťovny nebo pošlete poštou na adresu:

  P.O.Box 305
  659 05 Brno

  Naši specialisté vaši žádost zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

 • Prostřednictvím pobočky nebo poradce

  Na pobočce nebo prostřednictvím svého pojišťovacího poradce požádáte o ukončení pojištění.

  S předčasným ukončením pojištění je vždy spojena finanční ztráta. Proto si chceme být jisti, že vám byly poskytnuty úplné informace.

  Náš specialista vás bude kontaktovat v případě, že Žádost o ukončení pojištění nebude sepsána vaším pojišťovacím poradcem, který pojištění sjednal, a seznámí vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění.

  Tento krok je před uplynutím pojistné doby pro klienta značně nevýhodný. Při předčasném ukončení pojištění je vypláceno pouze odbytné/odkupné, jehož výše, obzvlášť v prvních letech pojištění, nedosáhne výše vložených prostředků. Sjednání nové pojistné smlouvy je spojeno s počátečními náklady (např. provize pojišťovacího poradce) a správními náklady (např. zajišťování změn v průběhu pojištění apod.). Náš specialista vám rád poradí, jak omezit finanční ztráty.

U určitých typů životního pojištění nám k vyřízení žádosti zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ukládá povinnost ve specifickém rozsahu fyzicky identifikovat osobu žadatele, který je současně vázán k této identifikaci poskytnout pojistiteli řádnou součinnost. Pokud předáte vaši žádost na přepážce ČP, náš pracovník rovnou provede vaši identifikaci a postoupí žádost ke zpracování.

 

Pokud žádáte v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou k životnímu pojištění o odbytné/odkupné, o vrácení vkladu, vrácení vkladu u dožití nebo při dožití se konce pojištění a jestliže částka k vyplacení je vyšší než 20 000 Kč, je třeba nechat si ověřit podpis na naší pobočce.