Vlastnosti životního pojištění

Garantované zhodnocení

Kapitálová hodnota s garantovanou technickou úrokovou mírou se zvyšuje o výnos, který odpovídá úročení technickou úrokovou mírou.
Pro smlouvy s datem sjednání 1.7.2015 a pozdějším je technická úroková míra 1,3% p.a.
V případě vyššího zhodnocení než je technická úroková míra mohou být pojišťovnou přiznány podíly na výnosech a tyto budou vyplaceny při ukončení pojistné smlouvy v případě dožití nebo smrti pojištěného.

Zhodnocení vyhlašovanou úrokovou mírou

(jednorázově placené, mimořádné pojistné)
Pojišťovna zhodnocuje tuto část pojistného o vyhlašovanou úrokovou míru. Aktuální výše je 0,3 %.

Přerušení placení pojistného

Pokud se dostanete do životní situace, kdy si nebudete moci dovolit platit pravidelné pojistné, můžete placení pojistného přerušit. Po určitou dobu (závisí na výši kapitálové hodnoty) zůstáváte pojištěni, i když nic neplatíte.

Mimořádné pojistné

Volnou hotovost můžete využít k úhradě mimořádného pojistného, čímž zvýšíte celkovou částku, která vám bude vyplacena v případě pojistné události (např. dožití sjednaného konce pojištění). Mimořádné pojistné bude umístěno do investičního programu dle vaší volby. Jednotlivé programy se liší strukturou podkladových aktiv (fondů) s různou mírou rizika zhodnocení vložených prostředků. I na mimořádné pojistné lze uplatnit daňové výhody.

Mimořádné výběry

Prostředky, které si vkládáte formou mimořádného vkladu ke smlouvě životního pojištění, můžete vybrat před koncem pojistné doby. Bližší podmínky pro mimořádné výběry v průběhu trvání pojištění uvedeny v pojistné smlouvě. Pokud je vaše smlouva uzavřena déle než dva roky (u SLUNÍČKA Plus a JUNIOR Invest déle než pět let), část kapitálové hodnoty si můžete vybrat. Z peněz vložených formou mimořádného pojistného můžete vybírat okamžitě. Životní pojištění vám díky mimořádným výběrům slouží jako finanční rezerva do budoucna.

Indexace životního pojištění

Životní i úrazové pojištění je obvykle pojištěním dlouhodobým. V průběhu jeho trvání může dojít vlivem inflace ke snížení reálné hodnoty pojistného krytí. Od 1. července 2006 je automatickou součástí pojistné smlouvy Indexace životního a úrazového pojištění, která reálnou hodnotu pojistné smlouvy chrání.

Česká pojišťovna vás bude pravidelně informovat o výši indexačního procenta a o úpravě pojistného krytí na vaší pojistné smlouvě. Více informací

Indexace pojištění - přehled vývoje indexačního procenta

Pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.

Pro období od 1. července 2016 do 30. června 2017 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,93 %.

V období od 1. července 2015 do 30. června 2016 indexace životního a úrazového pojištění neprobíhala. 

Pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 platilo pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 3,75 %.

Pro období od 1. července 2013 do 30. června 2014 platilo pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 5 %.

Pro období od 1. července 2012 do 30. června 2013 platilo pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,5 %.

Pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 platilo pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,4 %.

Pro období od 1. července 2010 do 30. června 2011 platilo pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,0 %.

Pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 platilo pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.

Pro období od 1. července 2008 do 30. června 2009 platilo pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 6,4 %.

Pojistné se zvyšuje k výročnímu dni pojištění o procento z pojistného (tzv. indexační procento), které pojistitel stanoví s ohledem na index růstu spotřebitelských cen publikovaný ČSÚ a růst nominálních mezd publikovaný ČSÚ za minulý rok.

Vysokohorská turistika

Vysokohorskou turistikou se rozumí turistika za účelem rekreace i poznávaní v horách po značené cestě, která je klasifikována jako trasa pro turistiku nepřesahující I. stupeň obtížnosti horské kvalifikace schválené UIAA. Na území České republiky nelze vzhledem k terénním podmínkám provozovat vysokohorskou turistiku, v zahraničí se jedná o cesty s plánovaným výstupem do nadmořské výšky nad 3 000 m.n.m.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114