Povinně uveřejňované informace

Výroční zprávy

Za každé čtvrtletí zveřejňuje Česká pojišťovna informace o svých hospodářských výsledcích, které doplňuje výročními zprávami za daný kalendářní rok. K dispozici tak máte vždy všechny informace o stavu hospodaření a naší ekonomické kondici.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2006 - 2010

2010

2009

2008

2007

2006

2001 - 2005

2005

2004

2003

2002

2001

1997 - 2000

2000

1999

1998

1997

EMIR

Informace o osvobození transakcí prováděných uvnitř skupiny Assicurazioni Generali S.p.A od požadavků na marži v souladu s Nařízením o infrastruktuře evropských trhů (European Market Infastructure Regulation - EMIR)