Žádost o sponzoring

Položky s hvězdičkou jsou povinné.

Zbývá 1800 znaků
uvedeném rozsahu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů, včetně osobních údajů (dále jen „údaje“) Českou pojišťovnou a.s. pro účely sponzoringu. Souhlasím s tím, abych byl k uvedenému účelu kontaktován i elektronickou formou na mnou sdělené kontaktní údaje (email, telefon). Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. V případě vzniku závazkového právního vztahu, uděluji tento souhlas na dobu nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto vztahu.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv souvisejících se zpracováním údajů, zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že mám právo přístupu k údajům a právo požadovat jejich opravu, zablokování nebo likvidaci. Svůj souhlas mohu odvolat, a to písemnou formou na adrese

Česká pojišťovna a.s.
P.O. Box 305
659 05 Brno


Po odvolání souhlasu mi však Česká pojišťovna a.s. nemůže poskytnout sponzoring či v této činnosti pokračovat.