Žádost o sponzoring

Položky s hvězdičkou jsou povinné.

Zbývá 1800 znaků
uvedeném rozsahu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby Česká pojišťovna, IČO 45272956, jako správce osobních údajů, zpracovávala uvedené osobní údaje za účelem posouzení mé žádosti o sponzoring.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bez tohoto souhlasu však nebudeme moci Vaši žádost o sponzoring posoudit. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k posouzení Vaší žádosti, maximálně po dobu 2 měsíců. Pokud s Vámi uzavřeme smlouvu o sponzoringu, budeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje z titulu plnění této smlouvy.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů Českou pojišťovnou, o Vašich právech a povinnostem správce jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje.