Datum
18. 11. 2017 Zahájení 1. kola grantového řízení
18. 5. 2018 Ukončení přijímání žádostí do 1. kola
Do 30. 6. 2018 Posouzení žádostí a vyrozumění všech žadatelů
19. 5. 2018 Zahájení 2. kola grantového řízení
23. 11. 2018 Ukončení přijímání žádostí do 2. kola
Do 31. 12. 2018 Posouzení žádostí a vyrozumění všech žadatelů