Datum
19. 11. 2016 Zahájení 1. kola grantového řízení
19. 5. 2017 Ukončení přijímání žádostí do 1. kola
Do 30. 6. 2017 Posouzení žádostí a vyrozumění všech žadatelů
20. 5. 2017 Zahájení 2. kola grantového řízení
17. 11. 2017 Ukončení přijímání žádostí do 2. kola
Do 31. 12. 2017 Posouzení žádostí a vyrozumění všech žadatelů