Výpočet půjčovného za náhradní vozidlo

Poškozené vozidlo

Pronajímané vozidlo

Kalendar
Náhrada za 1 den za pronájem do 14 dnů
Náhrada za 1 den za pronájem nad 14 dnů

Stropní cena (bez DPH) za zapůjčení náhradního vozidla je stanovena s ohledem na celkovou dobu pronájmu a odpovídá ceně obvyklé a přiměřené tak, jak to vyžadují zákonné předpisy. Od celkové částky za půjčovné (počet dnů x náhrada za 1 den pronájmu vozidla) je nutné následně odečíst pevné náklady za každý ujetý kilometr. Od 1. 1. 2013 jsou pro výpočet pevných nákladů použity zásady publikované ve Znaleckém standardu č. I/2005. Uvedený ceník zvažuje pravidelnou obměnu vozového parku poskytovatele náhradního vozidla, tj. do stáří 6ti let. V případě zapůjčení staršího vozidla, může být ze strany pojišťovny zohledněna i jeho obvyklá cena. Pro bližší informace se prosím obracejte na likvidátora Vaší pojistné události, případně kontaktujte infolinku na telefonním čísle 241 114 114.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114