Pojištění zvířat

Co získáte

 • Komplexní ochranu chovaných hospodářských zvířat
 • Úhradu nákladů spojených s odstraněním kadáverů v souvislosti s událostmi vybraných rizik
 • Možnost sjednání vybraných rizik (salmonela v prostředí - pojištění drůbeže, léčebné výlohy  -  pojištění koní)
 • Čerpání až 50% státní podpory na uhrazené pojistné za pojištění zvířat
 • Pojištění koní – ošetření a léčení koně s limitem plnění až 100 000 Kč
 
 

Rozsah pojištění

Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění proti nákazám a dalším hromadným škodám

Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat z důvodu:

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, BSE, moru prasat, ptačí chřipky);
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu;
 • neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu;
 • zasažení zvířete elektrickým proudem;
 • přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami (drůbež);
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami;
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy).

Která zvířata lze pojistit

Pojištění se vztahuje obecně na hospodářská zvířata. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce a drůbež.

Doplňkové pojištění

Pojištění vybraných kategorií hospodářských zvířat lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:

 • akutní neinfekční nemoc;
 • úraz;
 • porodní škody.

Další připojištění

 • pro případ odcizení - určeno pro skot chovaný na pastvinách;
 • pro případ salmonely v prostředí – určeno pro drůbež (odchov kuřic a chov nosnic).

Pojištění koní

Pojištění proti nákazám a dalším hromadným škodám

Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí nebo utracení koně z důvodu:

 • nákazy (např. vozhřivky, hřebčí nákazy);
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy);
 • úrazu;
 • operace;
 • porodu a zmetání;
 • získané nemoci;
 • akutní otravy.

Která zvířata lze pojistit

Pojištění lze sjednat pro všechny kategorie koní.

Doplňkové pojištění

Pojištění koní lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:

 • ošetření a léčení koně na akreditované veterinární klinice (z důvodu úrazu, kolikového onemocnění nebo porodních komplikací) a dále i náklady na ošetření a léčení na stáji;
 • zmetání, porod mrtvého hříběte, vrozené vady hříběte, nemoci a úraz hříběte pojištěné klisny (vztahuje se na plod od 150. dne březosti klisny do šesti měsíců věku narozeného hříběte);
 • ztráta schopnosti závodit (pouze pro dostihové koně dvou-, tří- a čtyřleté).

Aktuální pojistné programy

Podobná pojištění

Ke stažení

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114