Zpět na detail poradce

Pojištění odpovědnosti v drážní dopravě

Co získáte

  • Maximální krytí povinnosti náhradit škody či újmy při provozování osobní i nákladní drážní dopravy
  • Širokou pojistnou ochranu proti rizikům v drážní dopravě, která mají za následek poškození či zničení přepravovaného zboží nebo újmu při ublížení na zdraví cestujících
  • Komplexní pojištění odpovědnosti pro držitele železničních nákladních vozů
 
 

Rozsah pojištění

Z pojištění vzniká právo na pojistné plnění v rozsahu náhrady škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při provozování drážní dopravy. V případě soudního sporu pojišťovna uhradí také náklady řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví, případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen je uhradit). 

Pojištění odpovědnosti provozovatele drážní dopravy

Pojištění odpovědnosti držitele železničních nákladních vozů

Aktuální pojistné programy

Ke stažení