Zpět na detail poradce

Pojištění pohřbu Pieta 2014

Co získáte

  • Pojištění usnadní pozůstalým starosti s finančními prostředky na vypravení pohřbu
  • Pojištěný má jistotu, že vložené peníze budou skutečně použity na vypravení pohřbu
  • Pokud skutečná výše nákladů na pohřeb nedosáhne sjednané pojistné částky, zbylé prostředky vyplácí pojišťovna obmyšlenému
  • Prostředky uložené v pojišťovně se zhodnocují garantovaným úrokem 
  • Dohodnete-li si předem podobu pohřbu s pohřebním ústavem, je umožněno nastavit přednostní výplatu plnění ve prospěch určeného pohřebního ústavu
 
 

Rozsah pojištění

  • Vložení a zhodnocení finančních prostředků za účelem úhrady nákladů spojených s vypravením pohřbu.
  • Nejnižší vstupní věk je 25 let a nejvyšší vstupní věk je 80 let.

Uvedené informace jsou platné za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a plnění je pojistitelem poskytnuto při sjednání konkrétního pojištění.

  • Pojistná částka začíná na 20 000 Kč a končí na 1 000 000 Kč.
  • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a končí úmrtím pojištěného.

Ke stažení / Pojistné podmínky