Zpět na detail poradce

Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Co získáte

 • Pojištění pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiným osobám
 • Pojištění odpovědnosti fyzických osob pověřených správou chodníků, schodišť a prostranství patřících k nemovitosti
 • Možnost ročně vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen
 • Možnost složit si kombinací výše limitu a spoluúčasti pojištění, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám
 
 

Rozsah pojištění

 • Pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené v souvislosti s:
  • vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti
  • vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky
 • Pojištění se vztahuje i na fyzické osoby pověřené čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti
 • Limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost:
  • základní 3 500 000 Kč;
  • nadstandardní 5 500 000 Kč;
  • individuální až do výše 10 000 000 Kč.
 • Možnost ročně vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen
 • Základní spoluúčast: 0 Kč

Volitelná připojištění

 • Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo v demolici

Ke stažení