Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Škody vzniklé jinak než na zdraví nebo na věci (čisté finanční škody)

 • Toto připojištění se týká škod vzniklých výlučně jinak než na zdraví nebo věci poškozeného.
 • Jedná se zejména o ušlé zisky nebo vícenáklady, které musel poškozený vynaložit a podobně.

Škody způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy a erozí a škody vzniklé v důsledku poddolování

Připojištění je určeno podnikatelům, kteří se zabývají zemědělskou , stavební, popřípadě těžební činností, dobýváním nerostů a podobně.

Škody na věcech užívaných pojištěným

Pokud podnikatelé provozují svou činnost v najatých prostorech nebo mají stroje, pomůcky či jiné vybavení v nájmu nebo na leasing, právě pro ně je určeno toto připojištění.

Škody na věcech převzatých pojištěným, pokud jsou předmětem jeho závazku

Půjde především o autoservisy, autobazary opravny zboží a výrobků, stěhovací firmy, podnikatele poskytující služby v oblasti úprav a čištění oděvů, fotosběrny, úschovny a podobně.

Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Tímto připojištěním jsou kryty náklady na léčení zaměstnance pojištěného, který utrpěl škodu na zdraví v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zaměstnavatele, které by mohla vůči němu uplatnit zdravotní pojišťovna a které nejsou kryty zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Regresní náhrady nemocenské

Tímto připojištěním jsou kryty regresní náhrady dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Ochrana osobnosti

Toto připojištění kryje pojištěnému náhrady nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s neoprávněným zásahem do práva fyzické osoby na ochranu své osobnosti.

Ekologická újma

Připojištění náhrady nákladů na předcházení nebo nápravu ekologické újmy zahrnuje:

 • náklady vynaložené na nápravu ekologické újmy v rozsahu:
  • „primární“ nápravy,
  • „doplňkové“ nápravy,
  • „vyrovnávací“ nápravy.
 • náklady na realizaci preventivních opatření vynaložených na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy
 • náklady právního zastoupení.

Výhody

 • možnost připojištění i do stávající pojistné smlouvy na pojištění obecné odpovědnosti,
 • určeno i pro subjekty, které nemají povinnost sjednat finanční zajištění ekologické újmy,
 • zkušenosti České pojišťovny s likvidací škod na životním prostředí,
 • územní rozsah odpovídající geografickému dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114