Majetek - Často kladené otázky 

Zpět na výběr pojištění

 • 1.

  Co všechno musí obsahovat dokumentace, aby mohla být škodní událost vyřízena co nejrychleji?

  Prohlídku mobilního technika nebo jiné prokázání příčiny a rozsahu škody.

  Seznam poškozených nebo zničených věcí včetně jejich stáří a pořizovacích cen (doklady o pořízení věcí, záruční listy apod.).

  V případě opravy poškozených přístrojů předložte doklad o opravě. Pokud se již oprava nevyplatí (posoudí to pracovník v opravně), bude vydáno potvrzení o její nerentabilnosti.

  Výpočet náhrady za pojistnou událost, který provádí likvidátor standardně rozpočtem. V případě, že bude oprava zajištěna dodavatelsky firmou a bude doložena faktura za opravu, je vždy nutný přesný položkový rozpis této faktury s uvedením použitého materiálu, jeho množství a ceny. Dále nesmí scházet ceny prací a jejich rozpis.

  Číslo účtu pro zaslání pojistného plnění. V případě, že pojištěný nesdělí číslo účtu ihned při registraci nebo v době prohlídky MT, je možné je dodatečně zaslat s dokumenty nebo oznámit telefonicky na 241 114 114 nebo na stránkách www.ceskapojistovna.cz.

 • 2.

  Kdy mám oznámit škodu?

  Škodní událost je vhodné oznámit bezprostředně po jejím vzniku (pojistná smlouva ukládá povinnost oznámit pojistnou událost bez zbytečného odkladu od zjištění škody, maximálně do 30 dnů od okamžiku zjištění škody).

 • 3.

  Je nutné mít od všech zničených věcí (kotel, sekačka apod.) účty?

  Je vhodné mít účty nebo jiné doklady, které jsou potřebné pro posouzení nároku a výše pojistného plnění.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114