Oznámení škody z pojištění odpovědnosti

Zpět na výběr pojištění

Kdo může oznámit škodu

  1. Pojištěný
  2. Zástupce pojištěného (např. makléř, advokát atd.) na základě plné moci nebo zplnomocnění
  1. Oznámení lze přijmout od poškozeného či jeho zástupce. Poškozený může provést on-line oznámení pouze pokud pojištěný již škodní událost oznámil a sdělil vám její číslo. Pokud pojištěný škodní událost neoznámil, zaregistrujte událost telefonicky či písemně.
 

Co k oznámení škody potřebuji

  1. Datum, čas a místo vzniku škodní události
  2. Číslo pojistné smlouvy, ze které bude hrazena škoda
  3. Příčinu škody (popis škodního děje)
  4. Rozsah škody včetně předpokládané výše
  1. Identifikační údaje pojištěného (včetně kontaktních údajů)
  2. Identifikační údaje poškozeného, svědků (včetně jejich kontaktních údajů)
  3. V případě poškození motorového vozidla tovární značku, typ vozidla a registrační značku
 

Mám vše, oznámit  škodu

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno