Soutěž o cyklistické dresy Kalas

Soutěž jit byla ukončena

Výherci: Alena Rožnovská, Eva Flidrová, Andrea Tomečková, Viktor Palánek, Lukáš Bosák, Tomáš Pergl, Renata Nepovímová, Kařina Kapcová, Ivan Svoboda, Markéta Heinrichová.

Jak soutěžit? Je to jednoduché!

1. Dejte "Like" (To se mi líbí) aktuálnímu soutěžnímu příspěvku v rámci soutěžního dne na Facebook stránce ČP.

2. Podle principu "slovní kopané" napište do komentářů co možná nejvíce slov začínajících na poslední dvě písmena slova uvedeného v obrázku soutěžního příspěvku - takže třeba "Helma": mašle, malina, atd...

Pozor! Každé slovo musí být zvlášť ve svém vlastním komentáři (jedno slovo = jeden Facebook komentář).

Každé slovo musí být v souladu se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vyhrazujeme si právo komentáře revidovat a jakékoliv nevhodné výrazy skrývat a vyřazovat ze soutěže.

Cílem soutěže je do jednotlivých komentářů napsat co nejvíce různých slov odpovídajících pravidlům této soutěže a zároveň dát "To se mi líbí" soutěžnímu příspěvku pro ten daný den. V případě rovnosti počtu komentářů více soutěžících výherce z těchto soutěžících vylosujeme.

Kdy soutěžit?

Soutěž probíhá v týdnu 24. - 28. 8. 2015.

Každý den v předem neurčeném čase zveřejníme soutěžní příspěvek ve s jedním slovem, které vykopává "slovní kopanou" pro ten daný den. 

Každý soutěžní den končí úderem půlnoci. Komentáře z jiného než soutěžního dne nebudou pro dané slovo započítány.

Co můžu vyhrát?

Soutěžíme celkem o 10 cyklistických dresů od firmy Kalas. Každý den vyhrávají dva soutěžící s nejvyšším počtem uznaných soutěžních komentářů. V rámci jednoho kola máme k dispozici jeden pánský a jeden dámský dres. Výherce vyhlásíme najednou v následujícím týdnu po skončení soutěže.

Rozhodli jsme se dát šanci všem. Proto soutěžící, který už jednou dres vyhrál, nemůže získat další.

Přečtěte si kompletní pravidla soutěže.

 

Soutěž o dresy Kalas