Společenská odpovědnost

O nás

Česká pojišťovna je sociálně odpovědnou firmou, která pomáhala již v 19. století, kdy podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání. A prostřednictvím své nadace pomáhá i dnes.

Vlastní nadaci založila Česká pojišťovna v roce 2009. Strategii nadace tvoří tři pilíře. Prvním pilířem je prevence, a to zejména v oblasti silničního provozu.

Druhým pilířem nadační činnosti jsou regionální projekty zaměřené na pomoc občanům i neziskovým organizacím. Mezi tyto aktivity patří grantový program, aktivity na zvýšení bezpečnosti na silnicích, na podporu prevence rizikového chování dětí a mládeže a v neposlední řadě také na projekty z oblasti finanční gramotnosti.

Třetí pilíř nadační strategie tvoří firemní dobrovolnictví. Stovky zaměstnanců se aktivně zapojují do aktivit organizovaných buď přímo Českou pojišťovnou, nebo neziskovými organizacemi. Jedná se o stovky odpracovaných hodin.

Profil

Naše aktivity

Projekt Psí oči

V rámci projektu Psí oči podporuje Česká pojišťovna skrze Nadaci Leontinka financování výcviku asistenčních psů pro děti a mládež se zrakovým nebo kombinovaným postižením. V letech 2008-2016 byl podpořen výcvik 52 asistenčních canisterapeutických psů.

Projekt Svítání

Z každého startovného běžeckého seriálu Česká pojišťovna RunTour putuje 50 Kč na charitu. Vybranou částku navíc Česká pojišťovna na konci každé sezony zdvojnásobí. Vybrané prostředky putují na konto projektu Nadace Leontinka - Svítání, který pomáhá rodinám s integrací zrakově postižených dětí do plnohodnotného života.

Prevence rizikového chování na ZŠ a MŠ

V průběhu školního roku 2014/2015 byla Česká školní inspekce informována o 38 710 úrazech. Česká pojišťovna připravila v úzké spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí interaktivní materiál prevence dětských úrazů, který zdarma rozšiřuje do MŠ. O učebnici mohou MŠ požádat na emailu: prevenceskoly@ceskapojistovna.cz.

Grantový program

Komu pomáhá

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. V jeho rámci mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky.

Grantový program je zaměřen na následující oblasti:

  • podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů
  • bezpečnost silničního provozu
  • prevence rizikového chování dětí a mládeže
  • finanční gramotnost

Jednotlivé žádosti o grant mohou být v maximální výši 100 000 Kč a o jejich udělení rozhoduje správní rada Nadace GCP.

Příspěvky nejsou určeny na úhradu nákladů běžného provozu.

Aktuální tisková zpráva

Hrdinové v civilu. Hasič a dvojice zdravotníků mimo službu zachránili řidiče, kterému selhalo srdce

Česká pojišťovna společně s Policií ČR a ve spolupráci s brněnskými hasiči udělila jubilejní 150....

Všechny tiskové zprávy

Výroční zprávy

Kontakty

Nadace GCP
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4
224 557 638

nadace@nadacegcp.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů