Společenská odpovědnost

O nás

Česká pojišťovna je sociálně odpovědnou firmou, která pomáhala již v 19. století, kdy podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání. A prostřednictvím své nadace pomáhá i dnes.

Vlastní nadaci založila Česká pojišťovna v roce 2009. Strategii nadace tvoří tři pilíře. Prvním pilířem je prevence, a to zejména v oblasti silničního provozu.

Druhým pilířem nadační činnosti jsou regionální projekty zaměřené na pomoc občanům i neziskovým organizacím. Mezi tyto aktivity patří grantový program, aktivity na zvýšení bezpečnosti na silnicích, na podporu prevence rizikového chování dětí a mládeže a v neposlední řadě také na projekty z oblasti finanční gramotnosti.

Třetí pilíř nadační strategie tvoří firemní dobrovolnictví. Stovky zaměstnanců se aktivně zapojují do aktivit organizovaných buď přímo Českou pojišťovnou, nebo neziskovými organizacemi. Jedná se o stovky odpracovaných hodin.

Profil

Naše aktivity

Projekt Psí oči

V rámci projektu Psí oči podporuje Česká pojišťovna skrze Nadaci Leontinka financování výcviku asistenčních psů pro děti a mládež se zrakovým nebo kombinovaným postižením. V letech 2008-2016 byl podpořen výcvik 52 asistenčních canisterapeutických psů.

Projekt Svítání

Z každého startovného běžeckého seriálu Česká pojišťovna RunTour putuje 50 Kč na charitu. Vybranou částku navíc Česká pojišťovna na konci každé sezony zdvojnásobí. Vybrané prostředky putují na konto projektu Nadace Leontinka - Svítání, který pomáhá rodinám s integrací zrakově postižených dětí do plnohodnotného života.

Prevence rizikového chování na ZŠ a MŠ

V průběhu školního roku 2014/2015 byla Česká školní inspekce informována o 38 710 úrazech. Česká pojišťovna připravila v úzké spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí interaktivní materiál prevence dětských úrazů, který zdarma rozšiřuje do MŠ. O učebnici mohou MŠ požádat na emailu: prevenceskoly@ceskapojistovna.cz.

Grantový program

Komu pomáhá

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. V jeho rámci mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky.

Grantový program je zaměřen na následující oblasti:

  • podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů
  • bezpečnost silničního provozu
  • prevence rizikového chování dětí a mládeže
  • finanční gramotnost

Jednotlivé žádosti o grant mohou být v maximální výši 100 000 Kč a o jejich udělení rozhoduje správní rada Nadace GCP.

Příspěvky nejsou určeny na úhradu nákladů běžného provozu.

Aktuální tisková zpráva

Za záchranu sraženého chodce získali dva muži titul Gentleman silnic

Poslední titul Gentleman silnic letošního roku předali zástupci České pojišťovny a ústecké policie

Všechny tiskové zprávy

Výroční zprávy

Kontakty

Nadace GCP
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4
224 557 638

nadace@nadacegcp.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů