Společenská odpovědnost

O nás

Ochota firem pomáhat a podílet se na rozvoji prostředí, ve kterém se pohybují, je důležitým aspektem podnikání. Řada firem přijala společenskou odpovědnost jako přirozenou součást svého byznysu a dlouhodobě podporuje nejen nejrůznější charitativní projekty, ale i své zaměstnance, aby byli sami v této oblasti aktivní a pomáhali. To je případ i České pojišťovny.

Česká pojišťovna je společensky odpovědnou firmou dlouhodobě, pomáhala již v dobách svého vzniku a pomáhá i nyní. Již v 19. století podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání a prostřednictvím své nadace pomáhá i dnes. Podporuje různé aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a založila i vlastní nadaci, což umožnilo pomáhat ještě efektivněji a především cíleněji.

Nadaci založila Česká pojišťovna v roce 2009. Její aktivity směřují zejména do oblasti bezpečnosti silničního provozu, prevence úrazů či podpory hendikepovaných a znevýhodněných osob. Nadace pojišťovny rovněž pravidelně vyhlašuje grantový program, prostřednictvím kterého mohou žádat o příspěvky občané ČR i neziskové organizace.

Důležitou oblastí je také firemní dobrovolnictví. Každý zaměstnanec České pojišťovny má nárok na dva plně hrazené pracovní dny ročně, které stráví dobrovolnictvím. Stovky zaměstnanců se tak každý rok aktivně zapojují do aktivit organizovaných buď přímo Českou pojišťovnou, nebo nejrůznějšími neziskovými organizacemi a společně tak již odpracovali tisíce hodin.

Profil

Grantový program

Komu pomáhá

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a neziskové organizace registrované a působící v ČR. V jeho rámci mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky v maximální výši 50 000 Kč a o jejich udělení rozhoduje správní rada Nadace GCP. Právnické osoby mohou požádat o příspěvek na pořízení movitých věcí. Fyzické osoby si mohou požádat zejména o příspěvek na pořízení movitých věcí, úhradu nákladů léčby a rehabilitace osob, nad rámec částky hrazené zdravotní pojišťovnou. V grantovém programu rozdělíme přibližně částku 500 000 Kč.

Grantový program je zaměřen na následující oblasti:

  • podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů
  • prevence rizikového chování dětí a mládeže

Harmonogram termínů II. grantového programu 2019

  • 1. 7. 2019 Zahájení grantového řízení
  • 22. 11. 2019 Ukončení přijímání žádostí
  • Do 31. 12. 2019 Posouzení žádostí a vyrozumění všech žadatelů

Jak požádat o grantový příspěvek

Naše aktivity

Startovné z RUNTOUR pomáhá

Z každého startovného běžeckého seriálu Česká pojišťovna RunTour putuje 50 Kč na charitu. Vybranou částku navíc Česká pojišťovna na konci každé sezony zdvojnásobí. V letech 2014-2018 jsme částkou 5,6 mil.Kč podpořili projekt Nadace Leontinka Svítání. V roce 2019 podpoříme projekt Nadačního fondu Vita et Futura.

Prevence rizikového chování v mateřských školách

Česká pojišťovna připravila v úzké spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí interaktivní materiál prevence dětských úrazů, který zdarma rozšiřuje do mateřských škol. O učební materiály mohou mateřské školy nebo dětská sdružení požádat emailem na adrese: prevenceskoly@ceskapojistovna.cz

Projekt Psí oči

V rámci společného projektu České pojišťovny a Nadace Leontinka jsme mezi roky 2008 a 2018 podpořili financování výcviku 63 asistenčních canisterapeutických psů pro děti a mladistvé se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Aktuální tisková zpráva

ČP Index za první pololetí 2019: V bezpečnosti silnic krajských měst vede Olomouc, patnáct okresních měst se obešlo bez vážné nehody

Nejbezpečnější silnice mezi krajskými městy má Olomouc, na druhém místě skončil Liberec a třetí...

Všechny tiskové zprávy

Výroční zprávy

Kontakty

Nadace GCP
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4
224 557 638

nadace@nadacegcp.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů