Předepsané pojistné České pojišťovny vzrostlo v životním pojištění o 8 procent

Praha (6. srpna 2008) - Celkové předepsané pojistné České pojišťovny dosáhlo v první polovině letošního roku dle metodiky České asociace pojišťoven 20,8 miliardy korun. Oproti prvním šesti měsícům roku 2007 tak ČP zvýšila předpis o 4 procenta. Nejúspěšnější kategorií bylo životní pojištění, zvláště pak investiční životní pojištění s více než 120 procentním nárůstem. Čistý zisk vykázala ve výši 2,4 miliardy korun.

I přes pokračující nepříznivý vývoj na kapitálových trzích dokázala Česká pojišťovna vytvořit během prvních šesti měsíců zisk ve výši 2,4 miliardy korun. Zlepšené výsledky hospodaření ČP byly podpořeny především kvalitním rozložením a zajištěním rizika, obezřetným úpisem rizik, rychlým vyřizováním škod a řízením nákladů. Ve stejném období roku 2007 dosáhla ČP čistého zisku 5,9 miliardy korun. "Loňský výsledek byl významně ovlivněn jednorázovými výnosy z prodeje akciového podílu ČP v Československé obchodní bance (ČSOB) a jednorázovým příjmem z dividend od dceřiných společností. Po odečtení těchto položek dosahujeme stejných ukazatelů jako v loňském roce, což je velmi dobrá zpráva v souvislosti s letošním poklesem finančních trhů," řekl generální ředitel České pojišťovny Ivan Vodička.

V oblasti životního pojištění vzrostlo předepsané pojistné více, než jsme očekávali, konkrétně o 8 procent. "Významné třicetiprocentní navýšení jsme zaznamenali u jednorázového životního pojištění, běžně placené životní pojištění meziročně stouplo o pět procent a velkou popularitu zaznamenalo investiční životní pojištění, které v uplynulých šesti měsících vzrostlo o 121 procent," informoval Ivan Vodička. Předpis neživotního pojištění vzrostl o dvě procenta a dosáhl částky 13,7 miliardy korun. Zemědělské pojištění vykázalo nárůst o 17 procent a pojištění velkých rizik
o 8 procent.

Vlastní kapitál ČP k 30. 6. 2008 dosáhl výše 14,5 miliardy korun. Bilanční suma ke stejnému datu činila 124 miliardy korun a výše technických rezerv 91,6 miliardy korun.


Zpět na tiskové zprávy