Nehod se zvířaty motoristé vloni ohlásili ČP méně, někteří řidiči se však stávají pytláky proti své vůli

Praha (5. dubna 2007) - V loňském roce nahlásili České pojišťovně řidiči 3361 škod, v nichž druhým účastníkem nehody bylo lesní nebo domácí zvíře. Zatímco pro řidiče je srážka se zvířetem nepříjemným zážitkem, pro zvíře může být tato nehoda poslední. Proto je dobrou zprávou, že oproti roku 2005 těchto nehod ubylo zhruba o 800.

Významnou měrou se na tomto poklesu v dobrém slova smyslu podepsala teplá zima, kdy zvířata s posledních sil nebloudila přes frekventované komunikace za potravou, a tudíž ani letos v lednu a únoru nepřesáhla měsíční čísla hranici dvou set případů. Březen s 305 škodami však již dává tušit, že se počty střetů se zvířaty vracejí do obvyklých čísel.

Na přelomu března a dubna jsou ze strany motoristů nejvíce ohroženými zvířaty obojživelníci na svých jarních tazích, zejména žáby, jichž zahynou stovky. O pár měsíců později jsou to ježci. "Takové střety se živočichy řidiči ani nehlásí. Minimální škodu na vozidlech, která obvykle nepřesáhne spoluúčast havarijního pojištění, způsobují i větší zvířata, jakými jsou zajíci, lišky, jezevci. Do statistik České pojišťovny se dostanou obvykle až srážky s vysokou a černou zvěří," uvádí Radim Nekov, ředitel likvidace neživotního pojištění České pojišťovny.

Podle popisu míst nehod, které do hlášení udávají řidiči, se dělí silnice na dvě kategorie - lesní a polní. Zatímco dříve docházelo k 90 % případům srážek se zvířaty na lesních cestách, dnes je tomu jinak. Podle poznatků zoologů totiž srnci i divočáci změnili v poslední době své zvyky a postupně se z nich stávají zvířata polní. Například velmi oblíbeným stanovištěm divokých prasat jsou kukuřičná pole. Tam by si řidiči měli dávat pozor. A také by měli počítat s tím, že srny a divočáci žijí ve stádech a pokud přes silnici přeběhne jedna srna nebo divočák, s největší pravděpodobností je budou následovat další. "Pokud divoce žijící zvíře zaviní dopravní nehodu, doporučujeme řidičům nahlásit událost Policii České republiky, která sepíše záznam o nehodě a vyloučí jízdu řidiče pod vlivem alkoholu. Motoristé se pak vyhnou případným nepříjemnostem při likvidaci," doplňuje Radim Nekov. Pokuty se bát nemusí.

Pracovníci České pojišťovny se někdy setkávají s tím, že jim řidiči svůj "úlovek" přivezou až do pojišťovny (viz foto) právě z obavy, aby likvidátor uvěřil, že šlo o nehodu se zvířetem. Pokud má policejní protokol, není důvod k obavám. A mrtvá zvířata po nehodách, kterých je odhadem až čtvrtina všech plánovaných ročních úlovků, ač neskonala rukou myslivce, budou řádně nahlášena a odevzdána. Řada řidičů ani netuší, že se ponecháním si sraženého zvířete vlastně dopouští trestného činu pytláctví.
Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav. Má základní kapitál 4 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přes 220 mld. Kč. Jediným akcionářem ČP je společnost CZI Holding N.V.


Zpět na tiskové zprávy