Skokany roku v oblasti dopravní bezpečnosti jsou Hradec Králové, Česká Lípa a Kolín

(Praha, 4. května 2007) Česká pojišťovna již třetím rokem pravidelně sleduje a vyhodnocuje nehodovost českých měst a přiděluje jim takzvaný ČP Index bezpečnosti. Za uplynulé dva roky se 13 krajských i 59 okresních měst České republiky roztřídilo podle počtu těžkých a smrtelných zranění na města více či méně bezpečná. A protože z loňského šetření vyplynula výrazná meziroční zlepšení i zhoršení, vyhlásila Česká pojišťovna loni na jaře soutěž o tři "Skokany roku".

"Finanční příspěvek České pojišťovny na další dopravně bezpečnostní opatření v úhrnné částce 500 tisíc korun si za největší posun v rámci ČP Indexu bezpečnosti v roce 2006 rozdělí tři města - z krajských je to Hradec Králové, z okresních pak Česká Lípa a Kolín. Srdečně gratulujeme tamním řidičům, cyklistům a chodcům, kteří se na tomto dobrém výsledku podíleli a i do budoucna jim přejeme, aby se na zdejších silnicích mohli cítit ještě bezpečněji," uvedl Pavel Řehák, náměstek generálního ředitele pro marketing a klientskou segmentace České pojišťovny.

Při porovnání ČP Indexu v roce 2005 a2006 došlo u krajských měst k výrazným změnám. Na nezměněné pozici v žebříčku se ocitly pouze České Budějovice. Skokanem roku v krajských městech se stal Hradec Králové, který se posunul o sedm pozic.Skokanem roku v kategorii měst okresních se stala Česká Lípa, která si v žebříčku polepšila o 41 míst, v těsném sledu za ní je Kolín s posunem o 40 míst a opět s minimálním rozdílem jako třetí Tachov se zlepšením o 39 míst. Město, které si nejvíce v tomto porovnání pohoršilo je Blansko - o 44 míst a za ním následují Klatovy a Kutná Hora.

A jaká byla situace na konci roku 2006? Jak si stojí města, kde bydlíme, či jimiž často nebo občas projíždíme? V kategorii krajských měst tentokrát vede Plzeň, polepšily si Zlín a Ostrava. V komplexním pohledu je na tom však o něco lépe Zlín, protože se v obou letech umístil o jednu pozici výše než Ostrava. Obdobná situace panuje i v případě dalších dvou velkých měst - Brna a Prahy. V komplexním pohledu si vede lépe moravská metropole. Městem, které si nejvíce v tomto porovnání pohoršilo, je Liberec, propadl se o osm pozic. V kategorii okresních měst zůstala v roce 2006 v čele dvě města bez záznamu nehody s usmrcením nebo těžkým zraněním v zastavěné části města, a sice Rakovník, který je na prvním místě už druhým rokem po sobě, což je obdivuhodné a Tachov. Stejně jako tomu bylo loni, i letos se leckde na počtu dopravních nehod a tedy nižším indexu bezpečnosti negativně projevily tranzitní tahy a tedy zvýšená frekvence dopravy. O tom, že i tento handicap je překonatelný, však svědčí jak případ Hradce Králové, tak Plzně či Tachova.

ČP Index bezpečnosti byl i na konci roku 2006 výsledkem celkové bilance nehodovosti vztažené v první řadě k počtu obyvatel a k počtu motorových vozidel v každém z měst. Dalšími vstupními údaji výpočtu ČP Indexu pak jsou počty usmrcených, těžce zraněných ze všech nehod a speciálně pak z těch, které se přihodily následkem nepřiměřené rychlosti. Vstupní údaje o nehodách pocházejí ze statistik Policie ČR. ČP Index je konstruován tak, že vyšší hodnota znamená vyšší bezpečnost, tedy nižší relativní počet usmrcených a těžce zraněných. Podporou bezpečnosti silničního provozu se Česká pojišťovna zabývá už několik let. Oceňuje zachránce lidských životů titulem Gentleman silnic a předpisově jezdící řidiče samolepkou autíčka "Jezdíme s úsměvem". Dalším projektem je také umisťování cedulí "Vítejte v našem městě", které upozorňují řidiče na dodržování maximální rychlosti ve městě a obci.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav. Má základní kapitál 4 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přes 220 mld. Kč. Jediným akcionářem ČP je společnost CZI Holding N.V.


Zpět na tiskové zprávy