Česká pojišťovna a HVB Bank jsou novým finančním manažerem státu

Praha (3. října 2006) - Česká pojišťovna a.s. a HVB Bank Czech Republic a.s. se společně staly novým finančním manažerem státu a budou pro Ministerstvo financí České republiky v letech 2007 až 2010 zprostředkovávat vyplácení schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu.

HVB Bank a Česká pojišťovna se díky společné nabídce staly novým správcem finančních prostředků určených k výplatě schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu na základě výběrového řízení, které v březnu 2006 vyhlásilo Ministerstvo financí. Společná nabídka HVB Bank a České pojišťovny byla vyhlášena jako nejlepší, přičemž hlavní důraz byl kladen na cenu, za kterou bude účet vedený pro Ministerstvo financí spravován. Při sestavování nabídky vycházely společnosti z faktu, že jde o obchodně velmi zajímavou příležitost, kdy mohou potenciálně získat 10 až 15 tisíc nových klientů z řad příjemců dotací, kteří ročně o dotace žádají.

"Spojení HVB Bank a České pojišťovny představuje záruku dostatečně husté pobočkové sítě, reprezentující několik stovek míst po celé České republice," vysvětluje náměstek pro obchod České pojišťovny Petr Kopecký. "I přes tuto nepopiratelnou kvantitativní výhodu však klademe maximální důraz především na kvalifikovanou základnu vysoce profesionálních pracovníků našich poboček, kteří mají dlouholeté zkušenosti s pojišťováním podnikatelských subjektů."

Obě společnosti přišly s inovativním technickým řešením a služby spojené s distribucí dotací budou poskytovat příjemcům dotací zdarma. Hlavní přínos vidí zástupci banky a pojišťovny v tom, že budou moci stávajícím klientům poskytnout další službu.

HVB Bank již obsluhuje 15 tisíc firemních zákazníků, od velkých nadnárodních společností přes tzv. malé a střední firmy a podnikatele až po živnostníky. V roli správce účtu může všem těmto klientům nabídnout další službu, vedle těch, které již využívají.

Česká pojišťovna je tradičním poskytovatelem podnikatelského pojištění. Je u ní pojištěno zhruba 120 tisíc firem. Produkty, šité na míru, u České pojišťovny najdou jak majitelé velkých podniků, tak i drobní živnostníci a zemědělci. Česká pojišťovna podnikatelům nabízí např. pojištění přerušení provozu a nebo pojištění smluvní záruky. Při sjednání tohoto pojištění vystaví záruku srovnatelnou s bankovní zárukou, přičemž tyto záruky jsou akceptovatelné většinou věřitelů. Tento typ pojištění má pozitivní dopad na celkové Cash-Flow, neboť pojišťovna nepožaduje vázání disponibilních prostředků, které mohou být využity v podnikání k dosažení ještě většího zisku.


Zpět na tiskové zprávy