Česká pojišťovna dosáhla rekordního zisku 5,8 miliardy Kč

Praha (27. října 2006) - Historicky rekordním ziskem ve výši 5,8 miliardy korun skončilo hospodaření České pojišťovny po prvních devíti měsících letošního roku. Ve stejném období loňského roku to bylo 4,9 miliardy korun, přičemž oba údaje jsou dle mezinárodních účetních standardů (IFRS). Nárůst byl zapříčiněn zejména jednorázovými výnosy realizovanými vysoce ziskovými prodeji eBanky a podílu ve stavební spořitelně Modrá pyramida. Celkové předepsané pojistné České pojišťovny dle metodiky České asociace pojišťoven dosáhlo ve stejném období výše 30,1 miliardy korun.

"Ještě vyššímu růstu našeho zisku zamezil vysoký objem pojistných plnění v souvislosti s škodami z prvního pololetí způsobenými tíhou sněhu, povodněmi a silným větrem, které dosáhly celkem více než 1,4 miliardy korun," vysvětluje předseda představenstva ČP Ladislav Bartoníček. "Naproti tomu ve třetím čtvrtletí jsme realizovali dva velmi úspěšné obchody, které přinesly České pojišťovně zisk převyšující miliardu korun. Jednalo se o prodej eBanky a podílu v Modré pyramidě," doplnil Bartoníček.

Předepsané pojistné neživotního pojištění za leden až září dosáhlo 20,3 mld. korun, což je přibližně stejně jako v předchozím roce. Velmi úspěšnou kategorií bylo tentokrát pojištění úvěrů a záruk, které meziročně v objemu předepsaného pojistného narostlo o více než 100 procent, pojištění léčebných výloh posílilo o 20 procent a dopravní pojištění o 33 procent.

V oblasti běžně placeného životního pojištění narostlo předepsané pojistné o 4 procenta. Celkové předepsané pojistné životního pojištění se nicméně kvůli přetrvávajícímu poklesu zájmu trhu o jednorázová pojištění snížilo o 16 procent. "To je způsobeno především nízkými úrokovými sazbami a změnami preferencí klientů. Pro pojišťovny je nicméně mnohem důležitější trend v oblasti tzv. běžně placeného pojištění, které tvoří páteř stability pojistného trhu," vysvětluje Tomáš Machanec, náměstek pro životní pojištění ČP.

Vlastní kapitál ČP k 30.9.2006 dosáhl výše 18,1 mld. korun. Bilanční suma ke stejnému datu činila 127 mld. korun a výše technických rezerv vzrostla na 90 mld. korun.

V rychlém růstu pokračovaly dceřiné společnosti ČP. Penzijní fond ČP vykázal za tři čtvrtletí nárůst celkových aktiv o 19 procent díky výraznému zvýšení objemu příspěvků klientů. ČP Invest meziročně zvýšil hodnotu majetku ve správě o 35 procent a čisté prodeje podílových fondů vzrostly více než dvojnásobně.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav, jejíž celkový tržní podíl ke konci roku 2005 dosahoval 36 procent. Pojišťovna spravuje více než 13 milionů pojistných smluv. V soutěži Pojišťovna roku 2006 pořádané společností Fincentrum získala ČP na základě výsledků hlasování odborné poroty již potřetí v řadě první místo. Schopnost České pojišťovny udržet si vysoký tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují ve svých zprávách také ratingové agentury: Standard & Poor's oceňuje ČP stupněm BBB se stabilním výhledem; Moody's Investors Service udělila České pojišťovně hodnocení finanční síly Baa3, jehož výhled zvýšila v únoru 2006 na pozitivní. Uvedená hodnocení patří do investičního stupně, a ČP se tak řadí mezi nejvýše hodnocené tuzemské finanční instituce. Kromě vedoucí tržní pozice a úspěšného zavedené nové úrovně klientského servisu vyzdvihují obě agentury rovněž dobré provozní výsledky společnosti. Česká pojišťovna má základní kapitál 4 miliardy korun a patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 220 mld. Kč. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N.V.

Česká pojišťovna jako jediná tuzemská pojišťovna publikuje své výsledky dle mezinárodních účetních standardů. Tato povinnost jí v roce 2005 vznikla stejně jako všem emitentům obchodovaných cenných papírů novelou zákona o účetnictví.


Zpět na tiskové zprávy