Česká pojišťovna zlepšuje výkonnost a potvrzuje finanční sílu i v období pokračující ekonomické krize

V turbulentním období celosvětové ekonomické nejistoty a volatility finančních trhů potvrdily výsledky České pojišťovny (dále jen ČP) za první pololetí letošního roku její kapitálovou sílu a finanční stabilitu. ČP si dokázala udržet ziskovost i na značně erodujícím českém pojistném trhu a dále posiluje svou pozici v nejatraktivnějších tržních segmentech, tj. v oblasti pojištění motorových vozidel a běžně placeného životního pojištění. Zůstává tak i nadále největší a nejsilnější tuzemskou pojišťovnou.

Kapitálová síla a finanční stabilita ČP
Bilanční suma ČP byla i přes pokračující ekonomickou krizi stabilní a v prvním pololetí roku 2012 dosáhla dle mezinárodních účetních standardů (dále jen IFRS) hodnoty téměř 117 miliard korun. Vlastní kapitál ČP k 30. 6. 2012 činil 18,3 miliardy korun. „Jsme nejlépe kapitalizovaná pojišťovna na trhu. Naše kapitalizace je téměř dvakrát vyšší než u nejbližší konkurenční pojišťovny a dokonce téměř čtyřikrát vyšší než předepisuje regulátor ČNB. Můžeme tak našim klientům poskytnout dostatečnou záruku, že jsme za každých podmínek schopni dostát všem svým závazkům, a to i v případě rozsáhlých přírodních kalamit,” říká generální ředitel ČP Pavel Řehák. Důkazem mimořádně stabilní pozice ČP pak je i navýšení jejího samostatného ratingu agenturou Standard & Poor’s na jaře letošního roku ze stupně BBB+ na současnou úroveň A-. 

ČP si drží ziskovost i na erodujícím pojistném trhu
Na trhu pojištění motorových vozidel panuje dlouhodobá cenová válka. V průběhu posledních tří let klesly ceny na novém obchodu povinného ručení o jednu třetinu, což potvrzují i data České kanceláře pojistitelů. Děje se to navíc v situaci, kdy opačný trend vykazují náklady na pojistná plnění. Hlavní negativní proměnnou vývoje škod v povinném ručení jsou škody na zdraví, které meziročně rostou a dosahují nyní téměř 35 % objemu všech škod likvidovaných v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (v roce 2000 to přitom bylo jen 20 %). 

 „Navzdory všem nepříznivým tržním faktorům dlouhodobě prokazujeme schopnost udržet si stabilní profitabilitu. Díky naší selektivní strategii a realizovaným rozsáhlým úsporám na provozní efektivnosti je technický (provozní) výsledek ČP za prvních šest měsíců roku 2012 v meziročním srovnání stabilní,“ uvádí Pavel Řehák. Zisk ČP po zdanění, jak vyplývá z nekonsolidovaných výsledků společnosti dle IFRS, činil v prvním pololetí letošního roku 2 miliardy korun proti 2,9 miliardám korun ve srovnatelném období roku 2011. Celkový úplný výsledek (tj. včetně nerealizovaných přecenění cenných papírů ve vlastním kapitálu) však meziročně vzrostl o 41 % na 3,8 miliardy korun (v roce 2011 to bylo 2,7 miliardy korun).  

ČP posiluje svou pozici a inovuje trh
Celkové předepsané pojistné ČP dosáhlo v prvním pololetí roku 2012 výše 16,4 miliardy korun dle IFRS a meziročně se tak stabilizuje. V oblasti neživotního pojištění činilo předepsané pojistné 10,2 miliardy korun, v životním pojištění pak 6,2 miliardy korun. „Naše celkové předepsané pojistné sice meziročně kleslo, avšak jen o dvě procenta, zatímco ještě před rokem to bylo procent šest. Předepsané pojistné neživotního pojištění bylo meziročně nižší o 3,4 % (loni o 6,4 %), životní pojištění je pak již prakticky stabilní (loni meziročně nižší o 5,5 %). K největšímu nárůstu předepsaného pojistného došlo v pojištění podnikatelů, a to jak v oblasti malých, tak i velkých rizik,“ komentuje pololetní výsledky Pavel Řehák.

ČP dále posiluje svou pozici v nejatraktivnějších tržních segmentech. Její tržní podíl (v ks smluv) na novém obchodě v povinném ručení vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku v meziročním srovnání o 2,3 procentního bodu. V oblasti běžně placeného životního pojištění pak ČP prodala v prvním pololetí roku 2012 o 7,7 % pojistek více než ve srovnatelném období loňského roku. 

Česká pojišťovna je nejen největší tuzemskou pojišťovnou, ale zároveň také inovátorem domácího pojistného trhu. V květnu 2012 uvedla na trh zcela nový koncept pojištění majetku občanů včetně nové verze aplikace Pojišťovna pro tzv. chytré telefony. Tato mobilní aplikace zásadně zjednodušuje a zrychluje proces nahlášení pojistné události, což klienti ocenili již v červenci při řešení škod z bouřkové činnosti.

Hospodářské výsledky České pojišťovny k 30. 6. 2012
v tis. Kč, nekonsolidované
dle mezinárodních účetních standardů
Hodnocené
období
Srovnatelné
období1,2
Předepsané pojistné
16 371 927
            16 747 886
- z toho životní pojištění
6 152 005
6 163 440
- z toho neživotní pojištění
10 219 922
10 584 445
Bilanční suma
116 799 970
116 514 457
Vlastní kapitál
18 253 412
17 455 551
Technické rezervy
85 364 162
            86 282 874
Čistý zisk
2 009 471
              2 925 800
 
1)Srovnatelné období pro hodnoty nákladů, výnosů a hospodářského výsledku je období předchozího roku končící stejným dnem jako období hodnocené.
2)Srovnatelné období pro hodnoty aktiv, závazků, vlastního kapitálu je období ke konci předchozího roku.

 

 

 

 

 

 


Zpět na tiskové zprávy