Muže trápí „rýmička“, ale rakovinu podceňují

Průzkum České pojišťovny potvrdil ženami všeobecně podporovaný názor, že mužská část populace při stejných zdravotních potížích trpí více než ony. Pouhá čtyři procenta oslovených si myslí, že je tomu naopak a tři pětiny Čechů zastávají názor, že obě pohlaví snáší nemoci stejně „statečně“. Drobné bolístky muži sice prožívají, na preventivní vyšetření, která mohou včas odhalit rakovinu tlustého střeva nebo prostaty, však chodí jen neradi. Na testu krvácení ve stolici byla alespoň jednou pouhá třetina českých mužů ve věku 18-60 let. Jen čtvrtina českých mužů někdy v minulosti podstoupila endoskopické vyšetření střev a vyšetření prostaty. Dokonce i muži v rizikovém věku toto vyšetření podceňují – k vyšetření prostaty se odhodlal pouze každý druhý muž starší 50 let.

Ve společnosti panuje všeobecný názor, že muži své zdravotní obtíže vnímají daleko hůře nežli ženy. Exkluzivní průzkum, který pro Českou pojišťovnu realizovala společnost ppm factum, ukázal, že pánové jsou skutečně považováni za náchylnější část populace, a to nejen v očích žen. „Rýmičku považuje za ‚mužskou smrtelnou chorobu na sedm písmen‘ téměř každá druhá žena, ale kupodivu také čtvrtina
mužů. Přílišné řešení banálních zdravotních problémů je bohužel doprovázeno opačným extrémem, kterým je ignorace příznaků závažných onemocnění a zanedbávání jejich prevence
,“ říká Petr Svoboda, vrchní ředitel Úseku občanského pojištění ČP.

Muže ohrožuje rakovina prostaty a konečníku
Zhoubné nádory jsou podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po nemocech oběhové soustavy. Kolorektální karcinom, tedy rakovinu tlustého střeva a konečníku, lékaři ročně odhalí u osmi tisíc Čechů. Zhoubný nádor prostaty pak lékaři ročně diagnostikují u více než šesti tisíc mužů. Na preventivní vyšetření prostaty má ze zákona nárok každý muž starší 50 let, na vyšetření konečníku a střev každý občan nad 55 let, a to jednou za deset let. Lékaři se shodují na tom, že zdravotní prevence je klíčová: „Na preventivní prohlídky bychom měli chodit i v případě, že nás žádné zdravotní problémy netrápí. Pomohou totiž odhalit skryté signály vážnějšího onemocnění a co nejdříve začít s léčbou,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice.

Kdo hlídá termíny preventivních prohlídek?
Česká pojišťovna podporuje své klienty ve zdravotní prevenci a k životnímu pojištění Diamant, Multirisk a Sluníčko Plus jim nabízí programy nazvané Zdravý život a Návrat do života. „V rámci programu Zdravý život klientům přinášíme kompletní přehled o tom, na jakou preventivní péči mají z veřejného zdravotního pojištění nárok. Pracovníci naší asistenční služby jim preventivní prohlídky u zvolených specialistů zajistí a na blížící se termín je včas upozorní pomocí SMS zprávy,“ vysvětluje Petr Svoboda. Pokud i přes odpovědný přístup ke svému zdraví onemocní muži rakovinou prostaty či konečníku, získají od České pojišťovny jako podporu v nemoci dvojnásobně vysoké pojistné plnění. To stejné platí v případě, když žena i přes pravidelnou docházku k lékaři onemocní rakovinou prsu nebo děložního čípku. Pojistné plnění v dvojnásobné výši Česká pojišťovna vyplatí také v případě úmrtí klienta v důsledku těchto diagnóz.


Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala v průběhu dubna 2012 společnost ppm factum (dříve Factum Invenio) na reprezentativním vzorku 500 obyvatel obecné populace ČR ve věku 18-60 let.


Zpět na tiskové zprávy