30 % Čechů si myslí, že lékaři přistupují k vysokoškolákům vstřícněji

Pacienti s akademickým titulem mohou být u lékaře zvýhodněni. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého průzkumu České pojišťovny o přístupu Čechů k preventivní lékařské péči. Celkem 22 % oslovených si myslí, že lékaři jsou na pacienty s vyšším vzděláním příjemnější, a dalších osm procent Čechů je dokonce přesvědčeno o tom, že vysokoškolsky vzdělaným lidem poskytují lékaři více informací. Průzkum rovněž ukázal, že čím jsou lidé vzdělanější, tím častěji si myslí, že se lékaři nechovají ke všem pacientům stejně.

Průzkum také zjišťoval, jak lékaři pacienty oslovují. „Nejčastější formou oslovení je dle dvou třetin respondentů ‚pane/paní a příjmení pacienta‘. Více než pětina populace zase jako obvyklý způsob chování zdravotníků uvádí, že jménem je oslovuje vlastně jenom sestra, když je volá do ordinace, a lékař pak už žádné oslovení nepoužívá,“ říká Jan Hainz, ředitel odboru komunikace ČP.

Dojem, že lékaři asi z nedostatku času a možná i úcty prostě jen zavolají „Další, prosím!“ a bez jakéhokoli oslovení pacienta vyslechnou, mají hlavně mladí lidé, obyvatelé menších měst a osoby s nízkým měsíčním příjmem.

V komunikaci s pacienty a jejich příbuznými je správné oslovení velmi důležité – doporučuje se oslovení ‚pane/paní a příjmení‘. Pokud má pacient titul, oslovím jej například ‚pane inženýre‘. Závazné pokyny asi neexistují, ale Česká lékařská komora nedávno vydala knihu Etika a komunikace v medicíně, která se tímto dosud celkem zanedbávaným tématem zabývá. A osvojení těchto doporučení je jistě v zájmu našem i našich klientů,“ komentuje praxi MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice.

Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala v průběhu dubna 2012 společnost ppm factum (dříve Factum Invenio) na reprezentativním vzorku 500 obyvatel obecné populace ČR ve věku 18-60 let.


Zpět na tiskové zprávy