Výsledky České pojišťovny za první tři čtvrtletí roku 2012 potvrdily její finanční sílu a pozici lídra domácího trhu

Hospodářské výsledky České pojišťovny za první tři čtvrtletí letošního roku potvrdily její pozici nejsilnější pojišťovny na českém pojišťovacím trhu. Vlastní kapitál ČP k 30. 9. 2012 činil 19,7 miliardy korun a bilanční suma dosáhla výše 119 miliard korun. Celkové předepsané pojistné přesáhlo 24 miliard korun a v meziročním srovnání vykazuje pozitivní trend. Zisk po zdanění činil 2,8 miliardy korun. Vyplývá to z nekonsolidovaných výsledků sestavených podle mezinárodních účetních standardů (dále jen IFRS).

Kapitálová síla a stabilní ziskovost
Bilanční suma ČP za první tři čtvrtletí roku 2012 dosáhla dle IFRS hodnoty 119 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje více než 2% nárůst. „Jsme nejvíce kapitalizovanou pojišťovnou tuzemského trhu. Náš vlastní kapitál ke konci září 2012 činil 19,7 miliardy korun a meziročně tak vzrostl o více než 12 %,“ říká generální ředitel ČP Pavel Řehák a dodává: „Navzdory současnému náročnému ekonomickému prostředí se nám kontinuálně daří zvyšovat kapitálovou sílu, efektivně řídit náklady a zároveň zásadně investovat do budoucnosti.”

Z jedné miliardy korun, kterou, jak Česká pojišťovna minulý rok v říjnu oznámila, plánuje během tří let investovat do akcelerace svého růstu, již bylo proinvestováno více než 300 milionů korun. Nejnákladnějšími byly přitom investice do nových benefitů pro klienty, reorganizace obchodní sítě a implementace nových procesů na ochranu kmene. Prostředky na tyto zásadní investice jsou získávány z vnitřních úspor, a tak ČP zůstává stabilně ziskovou společností a za první tři čtvrtletí roku 2012 vykázala zisk po zdanění ve výši 2,8 miliardy korun (oproti 3 miliardám korun ve srovnatelném období roku 2011).

Podíl ČP na trhu roste
Tržní podíl České pojišťovny dle metodiky České asociace pojišťoven v průběhu roku roste. Oproti prvnímu čtvrtletí (25,2 %) vzrostl o 1,3 procentního bodu na 26,5 % ke konci září 2012. „Pozitivní vývoj našeho tržního podílu je dán kombinací sezónnosti jednotlivých produktů a zlepšování výkonu většiny našich distribučních kanálů,“ vysvětluje Pavel Řehák.

Rekordní zájem o penzijní připojištění posiluje Penzijní fond ČP
Česká pojišťovna dále posiluje svou pozici v nejvýznamnějších tržních segmentech, tj. v oblasti pojištění motorových vozidel a běžně placeného životního pojištění. Kmen pojištění motorových vozidel (v počtu smluv) je i přes nepříznivý vývoj trhu meziročně stabilizován – v oblasti občanského autopojištění dokonce oproti konci roku 2011 evidovala ČP v pololetí 2012 o téměř 15 000 retailových pojistných smluv více. Zcela mimořádný zájem klientů o penzijní připojištění pak zaznamenal Penzijní fond České pojišťovny.

Za první tři čtvrtletí letošního roku si klienti u našeho penzijního fondu sjednali 151 tisíc smluv, což je více než 30% meziroční nárůst a poptávka po spoření v těchto týdnech dále narůstá. V říjnu bylo ve srovnání se stejným měsícem loňského roku sjednáno dvakrát více smluv a výrazné nárůsty zájmu klientů očekáváme i v listopadu,“ uvádí Pavel Řehák.

Předepsané pojistné se stabilizuje
Celkové předepsané pojistné ČP dosáhlo za první tři čtvrtletí roku 2012 výše 24,2 miliardy korun dle IFRS. V oblasti neživotního pojištění činilo předepsané pojistné 15,2 miliardy korun, v životním pojištění pak 9 miliard korun.

Díky změnám, které v České pojišťovně implementujeme již déle než dva roky, se nám daří zlepšovat trend předepsaného pojistného. Nejmarkantněji je to vidět v případě neživotního pojištění, kde sice předepsané pojistné po třech kvartálech meziročně kleslo, nicméně jen o 2,7 %, zatímco před rokem to bylo o 6 % a před dvěma lety dokonce o téměř 8 %,“ říká Pavel Řehák a dodává: „Nedojde-li k nějakým zásadním změnám trhu, jsme připraveni v příštím roce v klíčových oblastech začít znovu růst.“


Příloha níže: Tabulka hospodářských výsledků ČP k 30. září 2012

Hospodářské výsledky České pojišťovny k 30. 9. 2012
v tis. Kč, nekonsolidované
dle mezinárodních účetních standardů
Hodnocené
období
Srovnatelné
období1,2)
Předepsané pojistné
24 228 336
25 445 136
- z toho životní pojištění
9 050 746
9 847 924
     - z toho běžně placené ŽP
8 071 365
8 209 337
- z toho neživotní pojištění
15 177 590
15 597 212
Bilanční suma
119 090 143
116 514 457
Vlastní kapitál
19 699 351
17 455 551
Čistý zisk
2 803 511
2 990 476
1) Srovnatelné období pro hodnoty nákladů, výnosů a hospodářského výsledku je období předchozího roku končící stejným dnem jako období hodnocené.
2) Srovnatelné období pro hodnoty aktiv, závazků, vlastního kapitálu je období ke konci předchozího roku.


Zpět na tiskové zprávy