Kulinářské umění Čechů způsobuje řadu škod i úrazů

Několik týdnů před Vánocemi eviduje ČP zvýšený počet domácích požárů a úrazů v kuchyni

Vánoční svátky se rychle blíží a v českých domácnostech se výrazně zvyšuje veškerá aktivita. Horečně se uklízí, nakupuje a hlavně peče a vaří. Nedávný výzkum České pojišťovny se proto zaměřil právě na činnosti odehrávající se v českých kuchyních. Z jeho výsledků je patrné, že zatímco ženy doma vaří častěji, muži jsou veřejností považováni za lepší kuchaře. Na rozdíl od žen však po přípravě pokrmů  po sobě v kuchyni zanechají větší nepořádek (muže za strůjce nepořádku považuje 69 % oslovených). Co se kuchyňských úrazů týče, rozdíly mezi pohlavími jsou minimální. Mezi nejčastější zranění se řadí řezné rány a popáleniny vzniklé při smažení nebo při požáru. Příčinami požárů v kuchyni pak bývají hlavně neopatrná manipulace s ohněm a technické závady, ale například také výbuchy tlakových hrnců. 

Zatímco pečení vánočního cukroví je pořád spíše výsadou žen, podle průzkumu ČP mají v českých kuchyních své pevné místo i muži. Hned 90 % lidí se domnívá, že muži patří do kuchyně stejně jako ženy, a více než 55 % Čechů si dokonce myslí, že muži vaří lépe než ženy. „Zatímco muži častěji odpovídali, že lepšími kuchaři jsou oni, ženy byly poněkud diplomatičtější a často uváděly, že obě pohlaví vaří stejně dobře,“ komentuje výsledky Tomáš Zavoral, tiskový mluvčí ČP. Ohledně frekvence vaření však muži za ženami zaostávají. „Asi není žádným překvapením, že v českých domácnostech častěji vaří ženy,“ dodává Tomáš Zavoral. Téměř 60 % zadaných mužů uvedlo, že jídlo častěji připravuje jejich partnerka, za vrchního domácího kuchaře se pak považuje 79 % oslovených žen. 

Muži recepty nepotřebují, úklidovou službu však ano

Průzkum také ukázal, že Češi se vaření nebojí a rádi experimentují. Recepty se při přípravě pokrmů řídí pouze třetina českých domácností. Návod vyhledávají hlavně mladší lidé a ženy – zatímco 44 % žen uvedlo, že se při vaření většinou (nebo vždy) řídí recepty, u mužů je to necelých 30 %. „V české společnosti převládá názor, že se muži při vaření nebojí experimentů, zároveň se nám ale potvrdil fakt, že muži po sobě v kuchyni nechávají větší nepořádek a jsou méně organizovaní,“ doplňuje Tomáš Zavoral. Muže za nepořádníky označilo téměř  70 % respondentů, jen desetina lidí si pak myslí, že větší nepořádek při vaření nadělají ženy. 

Kuchyňské úrazy nejsou ničím výjimečným

Úrazy v kuchyni se bohužel nevyhýbají ani jednomu pohlaví. Statistiky České pojišťovny ukazují, že nejčastějšími typy zranění v kuchyni jsou popáleniny a řezná poranění. „Velmi častá jsou poranění způsobená noži či jinými řeznými nástroji - od drobných říznutí přes seříznutí měkkých tkání prstů až po amputace prstů. Často se setkáváme také s popáleninami způsobenými rozpáleným tukem při smažení,“ říká Tomáš Zavoral. 

Vzhledem k manipulaci s elektrickými spotřebiči a otevřeným ohněm jsou kuchyně také častým místem vzniku domácích požárů. Hojně je na vině lidská nedbalost, jako například v případě klientky, která současně s vařením čistila kuchyňskou linku benzinem. Během několika vteřin tak založila požár celé kuchyně. Původcem kuchyňských katastrof jsou také oblíbené tlakové hrnce neboli papiňáky. „Zaznamenali jsme i případy, kdy tlakový hrnec nejenže vybuchl a znečistil celou kuchyni, ale také způsobil masivní požár a ošklivá zranění svému majiteli,“ dodává Tomáš Zavoral.

Popelka bez oříšku

V nadcházejícím období však hrozí zvýšené riziko požárů nejen v kuchyni, ale prakticky v celé domácnosti, a to především v důsledku neopatrného zacházení s vánoční výzdobou. „V prosinci každoročně evidujeme vyšší počet požárů v domácnostech, než je tomu v jiných měsících roku. Nejvíce požárů vzniká na Mikuláše, okolo Štědrého dne a samozřejmě na Silvestra,“ říká Tomáš Zavoral.

Jednou z nejkurióznějších vánočních pojistných událostí byl případ z jižních Čech. Klientka České pojišťovně nahlásila shořelý vánoční stromek, na němž kromě jiného visela také prázdná skořápka od ořechu s pětitisícovou bankovkou uvnitř. Tato bankovka měla být dárkem pro dceru na nákup šatů. Tento dárek „pro Popelku“ údajně při požáru lehl popelem spolu s celým stromkem. Podrobná expertíza zbytkového popela však prokázala, že ve skořápce ve skutečnosti žádná bankovka nebyla a že šlo jen o nepříliš dobře vymyšlenou vánoční pohádku.

 

Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK na reprezentativním vzorku  507 obyvatel obecné populace ČR ve věku 18-60 let. 

 


Zpět na tiskové zprávy