Klienti ČP díky životnímu pojištění ušetřili za rok 2012 na daních více než 500 milionů korun

 

Více než 600 tisícům klientů odesílá Česká pojišťovna v těchto dnech doklad o výši pojistného zaplaceného v roce 2012 na jejich soukromém životním pojištění. Celková částka pro daňový odpočet za loňský rok dosáhla téměř 3,4 miliardy korun. Klienti České pojišťovny tak na daních mohou ušetřit v součtu více než 508 milionů korun. 

„V případě, že klienti daňový odpočet využijí, uspoří v průměru více než osm set korun,“ upřesnil Martin Zemánek, ředitel Odboru produktového managementu životního pojištění ČP. Daňový odpočet připadá v úvahu pro všechny, kteří mají u České pojišťovny sjednané životní pojištění s trváním minimálně pět let. Současně k výplatě pojistného plnění dojde nejdříve v roce, v němž klient dosáhne hranice šedesáti let věku. Klienti si mohou od základu daně odečíst až 12 tisíc korun ročně. „U pojištění s pevně sjednanou pojistnou částkou na dožití činí pojistná částka minimálně 40 000 Kč u smluv s dobou do 15 let, respektive 70 000 Kč u smluv s dobou nad 15 let,“ upřesňuje Martin Zemánek. 

Na zaslaném potvrzení od ČP jsou uvedeny kromě identifikačních údajů klienta také číslo smlouvy a přesná výše pojistného, která může být použita ke snížení daňového základu. Při využití tohoto dokumentu jej musí pojistník opatřit svým podpisem. Tím potvrzuje, že s uvedenou částkou za roční pojistné souhlasí. Pokud by klient České pojišťovny z jakéhokoliv důvodu vyžadoval vydání náhradního dokladu o zaplaceném pojistném, může tak učinit na kterémkoli pobočkovém místě ČP po celé České republice. Samozřejmostí je možnost zažádat o vydání potvrzení na Infolince České pojišťovny 241 114 114 - následně bude dokument zaslán obratem elektronicky e-mailem nebo poštou.

Daňoví poplatníci, jimž přiznání o dani z příjmu zpracovává mzdová účtárna, musí podklady pro daňový odpočet za životní pojištění předat k vyřízení nejpozději do 15. února 2013. Ostatní, kteří podávají vlastní přiznání k dani z příjmu, uplatní potvrzení a daňový odpočet ve svém daňovém přiznání později, přesněji do 31. března 2013 (a do 30. června 2013 v případě, že využívají služeb daňového poradce).

 


Zpět na tiskové zprávy