Česká pojišťovna zdvojnásobila odhad předpokládaných škod z velké vody a očekává nyní až 40 000 škod v řádech miliard Kč

Podle prvních informací mobilních techniků odhadovala Česká pojišťovna, že jí její klienti nahlásí z velké vody cca 20 000 škod v objemu stovek milionů korun. Dnes s ohledem na aktuální situaci zdvojnásobila odhad předpokládaných škod a očekává nyní dokonce až 40 000 nahlášených škod svých klientů v řádech miliard korun. Nejpostiženějším regionem jsou v tuto chvíli střední Čechy, odkud je zatím hlášena více než polovina všech škod, a dále pak jižní Čechy a Praha. Vše se ale může změnit v závislosti na vývoji počasí a situaci na jednotlivých vodních tocích.

V terénu jsou týmy mobilních techniků, které jsou posilovány také pracovníky z ostatních částí republiky, jež nebyly velkou vodou zasaženy. Mobilní technici prohlížejí škody tam, kde je to vzhledem k situaci možné. Při prohlídce mobilním technikem mohou klienti požádat o vyplacení zálohy na pojistné plnění. Česká pojišťovna rovněž posílila počet operátorů na klientské lince 241 114 114.

K dnešnímu poledni eviduje ČP 3064 hlášených škod v objemu cca 140 milionů Kč. Nejvíce škod je prozatím hlášeno z okresů Benešov, Praha-západ a Nymburk. Stále převažují škody z majetkového pojištění občanů, rostou ale rovněž případy zatopených automobilů a zemědělských škod.

Podrobné pokyny pro klienty, odpovědi na nejčastější dotazy, stejně jako formuláře pro hlášení poškozených a zničených věcí jsou poškozeným k dispozici na speciálních internetových kalamitních stránkách ČP na adrese www.ceskapojistovna.cz/kalamity či na facebookovém profilu České pojišťovny

Rady, co dělat po živelní události:
• Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 241 114 114. K nahlášení škody lze rovněž využít tištěného formuláře na všech obchodních místech ČP, webových stránek či mobilní aplikace Pojišťovna pro chytré telefony.
• Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
• Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
• Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.
• Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
• Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné.
• Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
• Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.
• Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.
 


Zpět na tiskové zprávy