Správní radu Nadace České pojišťovny povede Hana Kovářová

Předsedkyní správní rady Nadace České pojišťovny byla s účinností od 3. června 2013 zvolena Hana Kovářová. Nahradí tak Richarda Kapsu, který tuto funkci vykonával od založení Nadace ČP v roce 2009. Richard Kapsa ukončil své působení v Nadaci ČP v souvislosti se svým odchodem z České pojišťovny do skupiny PPF.

„Každá firma by se měla chovat odpovědně, a to nejen v mezích své podnikatelské činnosti, ale také v rámci celé společnosti, komunit a životního prostředí. Česká pojišťovna je dlouhodobě sociálně odpovědnou firmou a já jsem ráda, že se na dalším rozvoji této oblasti mohu prostřednictvím vedení Nadace ČP podílet,“ říká Hana Kovářová, nová předsedkyně správní rady.

Nadaci ČP založila v roce 2009 Česká pojišťovna za účelem podpory právnických a fyzických osob sledujících dosahování obecně prospěšných cílů. Podporuje činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sportovní, sociální a vzdělávací. Klíčové projekty Nadace ČP se soustředí zejména 
na bezpečnost silničního provozu, prevenci rizikového chování dětí a finanční gramotnost.

Klíčovým prvkem strategie sociální odpovědnosti a firemní kultury České pojišťovny je i dobrovolnictví, kdy se stovky zaměstnanců pravidelně zapojují do aktivit organizovaných přímo Českou pojišťovnou nebo neziskovými organizacemi, se kterými pojišťovna dlouhodobě spolupracuje.


Od loňského roku realizuje Nadace České pojišťovny grantový program pro veřejnost. V roce 2011 podpořila několik desítek projektů částkou převyšující 14 milionů korun, v roce 2012 pak projekty za více než 17 milionů korun.

Vizitka: Hana Kovářová, vrchní ředitelka úseku marketingu České pojišťovny
- věk: 36
- absolvovala VŠE a Sheffield Hallam University
- po studiu působila jako konzultantka v poradenské společnosti Accenture
- v roce 2006 přišla do DIRECT Pojišťovny a od roku 2010 pracuje v České pojišťovně
- od 1. 1. 2013 byla členkou dozorčí rady Nadace ČP, od 3. 6. 2013 je předsedkyní správní rady
 


Zpět na tiskové zprávy