Česká pojišťovna odhalila v 1. pololetí 2013 pojistné podvody za 240 milionů Kč (o 22 procent více než vloni)


Za prvních šest měsíců letošního roku odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody v celkovém objemu 240 milionů korun, což
je o 22 % více než ve srovnatelném období roku 2012, kdy na pojistných plněních zachránili 196 milionů korun. V porovnání s prvním pololetím roku 2011 pak tento výsledek představuje dokonce 60% nárůst.

„Nejvíce pojistných podvodů se vyskytuje tradičně v Praze, což souvisí s velikostí hlavního města i častějším výskytem organizovaných skupin. Také na druhém
a třetím místě pomyslného žebříčku najdeme letos stejné regiony jako vloni, tedy kraje Středočeský a Královéhradecký. Poměrně dramatický nárůst podvodné činnosti jsme pak letos zaznamenali v Ústeckém kraji, kde se nám podařilo odhalit několik případů v oblasti podnikatelského pojištění a jednu větší kauzu související s životním pojištěním,“
říká Jaromír Kaděra, ředitel útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny.

Meziročně došlo k nárůstu odhalených pojistných podvodů prakticky po celé ČR – nejvíce v Praze (+17,4 mil. Kč), Ústeckém (+12,2 mil. Kč) a Jihočeském kraji (+8,1 mil. Kč). V Ústeckém kraji eviduje Česká pojišťovna již nyní pojistné podvody v objemu o 4,4 mil. Kč vyšším než za celý loňský rok. Mírným poklesem
se naopak mohou pochlubit v Moravskoslezském (-3,3 mil. Kč), Královéhradeckém (-2 mil. Kč), Pardubickém (-1,8 mil. Kč)
a Jihomoravském kraji (-0,5 mil. Kč). 
 
„Evidujeme už také několik pokusů o pojistný podvod v oblastech zasažených letošní velkou vodou. Naše historická zkušenost ukazuje, že lidé bohužel zneužívají přírodních kalamit i k podvodné činnosti. Mylně se totiž domnívají, že pojišťovna je v době velkého náporu škod méně obezřetná. Opak je ale pravdou,“ zdůrazňuje Jaromír Kaděra.
 

Případ pozlacených tenisových raket
Pracovníci České pojišťovny řešili na první pohled banální nehodu. Jednalo se o čelní náraz osobního automobilu do zadní části druhého vozu. Neobyčejnou
se nehoda stala ve chvíli, kdy poškozený u ČP uplatnil nejen škodu na zdraví a na zničené zadní části svého automobilu, ale navíc i finanční újmu ve výši téměř
1 milionu amerických dolarů. Tato suma měla představovat ušlý zisk poškozeného. Ten prý nebyl vzhledem k utrpěnému zranění schopen dostát svým závazkům
a vyrobit pro zahraničního zákazníka pozlacené tenisové rakety zdobené drahými kameny. Do celé věci se tedy vložili detektivové ČP, kteří ověřovali autenticitu předložené obchodní dokumentace. Výsledek jejich šetření, které probíhalo rovněž v zámoří, nepřinesl žádné velké překvapení. Údajným odběratelem zboží totiž byla tzv. shell company (neboli prázdná schránka), tedy jen formálně založená obchodní společnost ve skutečnosti nevykazující žádnou obchodní činnost.
V registrovaném sídle firmy v jednom z tzv. daňových rájů o ní nikdo nikdy neslyšel a chyběla i jakákoliv historie společnosti ve smyslu obchodním
i reklamním. „Zakladatel“ této domnělé společnosti si dokonce ani nedal práci s vytvořením alespoň nějakých webových stránek a vůbec mu nevadily hrubé pravopisné chyby v anglické gramatice vyskytující se nejen ve firemní prezentaci, ale i v předložené „obchodní smlouvě“. U firmy zprostředkující obchod s velmi luxusním zbožím věc vskutku nevídaná… Závěr tohoto příběhu byl tedy více než jasný, pojistné plnění za požadovaný ušlý zisk bylo zamítnuto a motorista mohl
na vymyšlené miliony rychle zapomenout.

Padělání lékařských zpráv
Některé pokusy o pojistný podvod jsou velmi naivní, jiné detailně promyšlené. Do první kategorie spadá i příběh klientky, která v lednu a únoru letošního roku nahlásila České pojišťovně prostřednictvím webového formuláře dvě pojistné události z úrazového pojištění. Mělo jít o podvrtnutí kotníku a zhmoždění pravého ramene, což poškozená deklarovala doložením potvrzení od ošetřujícího lékaře. Předložené lékařské zprávy však již na první pohled vykazovaly jasné známky padělání, a tak oba údajné úrazy začali šetřit detektivové ČP v součinnosti s Policií ČR. Výsledek šetření byl brzy na světě a prvotní podezření bylo rychle prokázáno. Navíc vyšlo najevo, že v případu figurují dvě osoby, a sice pojištěná klientka a její známá. Obě ženy ve snaze získat přibližně 50 tisíc korun úmyslně zfalšovaly lékařské zprávy, které následně použily při uplatnění nároků na výplatu pojistného plnění. Tímto se však dopustily nelegální činnosti, což samozřejmě vedlo k zahájení trestního stíhání pro přečin pojistného podvodu.
 

 

 


Zpět na tiskové zprávy