Také letos pokračuje grantový program Nadace České pojišťovny - rozdělilo se již 700 000 korun

Grantový program Nadace ČP je důležitou součástí aktivit České pojišťovny na poli společenské odpovědnosti. V rámci grantového řízení mohou neziskové organizace i občané po celé České republice získat významnou finanční podporu pro své projekty. Od začátku roku vybrala grantová komise celkem 25 projektů, mezi které rozdělila 700 000 korun.

Grantový program Nadace České pojišťovny je zaměřen zejména na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům, zvýšení bezpečnosti na silnicích, podporu prevence rizikového chování dětí a mládeže a v neposlední řadě také na projekty v oblasti finanční gramotnosti. Stejně jako v roce 2012 mohou i letos zájemci o grant podat žádost ve dvou veřejných kolech. První kolo bylo ukončeno 17. května 2013, zájemci se však mohou o nadační příspěvek ucházet
i ve druhém kole. To začalo 1. června 2013 a uzávěrka pro žádosti je 22. listopadu.

Pro přihlášení do grantového programu stačí vyplnit jednoduchý formulář, který je k dispozici na webu Nadace České pojišťovny (www.nadacecp.cz) a ten poté odeslat na e-mailovou adresu grant@nadacecp.cz.

„Z obdržených žádostí vybíráme takové projekty, které mají pro konkrétní osobu či neziskovou organizaci opravdový přínos,“ říká Hana Kovářová, předsedkyně správní rady Nadace České pojišťovny. „Obdivuji vůli a životní sílu lidí, kteří se i přes nepřízeň osudu chtějí aktivně zapojit do života. Existuje řada organizací, které jim v tom pomáhají, a jsem ráda, že prostřednictvím Nadace ČP můžeme pomoci i my,“ dodává Hana Kovářová.

O začátku roku 2013 podpořila Nadace ČP celkem dvacet pět projektů. Šlo například o příspěvek ve výši 30 000 korun pro Charitu Frýdek-Místek na zakoupení polohovatelné postele pro Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. Dále se jednalo o příspěvek ve výši 37 700 korun pro o.p.s. Pestrá společnost na pořízení asistenčního psa pro klienta či příspěvek ve výši 22 922 korun na úpravu joysticku k elektrickému vozíku, sedačky a sedací podložky pro chlapce s Duchenovou svalovou dystrofií.

V předchozím kole grantového řízení (ukončeno v listopadu 2012) podpořila Nadace ČP celkem osmnáct organizací a osob, kterým udělila granty v celkové hodnotě 617 670 Kč.
 


Zpět na tiskové zprávy