Hodnota téměř třetiny českých domácností
se po Vánocích zvýšila o více než 10 000 korun

Hodnota movitého majetku 30 procent českých domácností se po Vánocích zvýšila o více než 10 tisíc korun. Vyplývá to z aktuálního průzkumu České pojišťovny. Zatímco ženy uváděly, že dostaly k Vánocům nejčastěji kuchyňské spotřebiče a šperky, muži se těšili z mobilních telefonů
a značkového oblečení. Majetek uložený v českých domovech tedy po svátcích vzrostl, adekvátně aktualizovat své pojistné smlouvy však lidé bohužel zapomněli.

Bez ohledu na to, o kolik se zvýšila hodnota jejich majetku, třetina respondentů výzkumu nemá svou domácnost nijak pojištěnou. „V případě vykradení nebo vyhoření bytu to představuje velký problém. Riskují také lidé, kteří sice domácnost pojištěnou mají, nicméně její současná hodnota již dávno neodpovídá původně nastavené pojistné částce. Češi hojně rekonstruují své domovy a pořizují si nové vybavení, ale na zvýšení pojistné částky nebo aktualizaci limitů po takovémto zhodnocení svého majetku často zapomínají,“ uvádí Jakub Nožička, ředitel Odboru neživotního pojištění České pojišťovny, a radí: Kontrolujte alespoň jednou
za dva roky své pojistné smlouvy a aktualizujte je tak, aby plně chránily vaši domácnost i její vybavení. Pouze takové pojištění, které odpovídá reálné hodnotě vaší domácnosti, vám pomůže případné škody plně nahradit“.

Průzkum České pojišťovny rovněž ukázal, že u 12 procent respondentů vzrostla hodnota jejich domácnosti o necelé 2 tisíce korun. Čtvrtina domácností si přes Vánoce nadělila dary v hodnotě 2 až 5 tisíc korun. Další téměř čtvrtina dotázaných zhodnotila díky vánočním dárkům svou domácnost o 5 až 10 tisíc korun a pětina dotázaných dokonce o 10 až 20 tisíc korun.

Ukázalo se, že z drahých dárků se radovali častěji muži, a to zejména ve věku 25 až 34 let. „Zajímavý a současně alarmující je fakt, že čím více se zvýšila hodnota určité domácnosti, tím spíše její členové nikdy neaktualizovali svoje majetkové pojištění,“ dodává Jakub Nožička.

Češi k Vánocům dostávali nejen hodnotné dárky, radovali se i ze skutečných kuriozit, jako je například „bažant“ k vykonávání tělesné potřeby s výmluvným odůvodněním, aby obdarovaný nemusel vstávat od počítače. Následovaly další praktické dary jako vrata či hromosvod. Originální pak bylo darované místo na urnu
v rodinném hrobě – dárek přitom věnovala tchyně. Našly se ale i jiné dárky, které respondentům průzkumu velmi pravděpodobně pod stromečkem mnoho radosti neudělaly, a to například provalená nevěra či pokuta od hajného.
 


Průzkum realizovala Česká pojišťovna v lednu 2014 na vzorku 525 respondentů.


Zpět na tiskové zprávy