Česká pojišťovna a Happysnack podporují zdravý životní styl dětí

České děti se málo hýbou a nezdravě stravují. Trpí proto nadváhou, horší fyzickou zdatností a v jejím důsledku jsou také více ohroženy úrazy. Přitom pohyb a vyvážený jídelníček jsou dva základní pilíře zdravého životního stylu. Ten chce podpořit i Česká pojišťovna a navázala proto partnerství s projektem Happysnack, který zajišťuje dodávky výrobků zdravé výživy do škol prostřednictvím chladících výdejních automatů. Od února letošního roku se tak aktivita České pojišťovny týkající se prevence rizikového chování dětí a oblast zdravého stravování ve školách v rámci projektu Happysnack vzájemně podpoří.

Úrazy jsou považovány za největší problém dětského věku - ve vyspělých zemích jsou příčinou 40 % úmrtí dětí do čtrnácti let. Také v České republice představují nejohroženější skupinu děti a dospívající, u nichž jsou bohužel úrazy na prvním místě v příčinách úmrtí a na druhém místě v příčinách dětské nemocnosti. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je u nás více než 35 000 dětí a dospívajících pro úraz každoročně hospitalizováno a více než 550 000 dětí a dospívajících ošetřeno ambulantně.

Každé páté dítě tak ročně prodělá minimálně jeden úraz, který vyžaduje lékařské ošetření, a bohužel více než 200 dětí a dospívajících každoročně v důsledku úrazu umírá. Tento negativní trend se snaží zvrátit projekt Nadace ČP Prevence rizikového chování dětí a mládeže, ve kterém je již zapojeno téměř 300 škol.
 
„Zaujaly nás principy projektu Happysnack, který je přítomen na mnoha základních a středních školách v České republice. Osobně věřím, že i zdravé stravování je správnou prevencí úrazů, a proto každý takovýto projekt rádi podpoříme.“ říká Hana Kovářová, předsedkyně správní rady Nadace ČP. Záměr spolupráce komentuje Ladislav Schreiber, zástupce projektu Happysnack: „V současné době naše automaty se zdravými svačinkami fungují na 480 školách  po celé České republice. Vítáme spojení našeho projektu s programem České pojišťovny Prevence rizikového chování dětí, vždyť mezi rizikové chování patří i nezdravý životní styl a stravování, kouření a další závislosti, proti kterým je třeba bojovat.“

Happysnack – školní automat na zdravou výživu

Projekt Happysnack je zavedený systém výdejních automatů pro školy, který nabízí školákům možnost koupit
si svačinu vhodnou pro dopolední jídelníček. Je tedy jedinečnou alternativou k automatům nabízejícím pouze sladkosti nebo slané pochutiny. „Automaty Happysnack sdružují evropské projekty Mléko do škol a Ovoce do škol v jednom funkčním celku, který je pro školáky velkým přínosem při jejich každodenním stravování během dopolední výuky,“ uvádí Ladislav Schreiber a dodává: „Výrobky nezařazujeme do automatu náhodně, ale podle přísných pravidel vyvážené stravy. Vhodnost potravin posuzují kvalifikované nutriční terapeutky Poradenského centra Výživa dětí (www.vyzivadeti.cz), které dbají na správné nutriční složení a na dostatečnou variabilitu nabízených svačinek.“

Prevence úrazů a rizikového chování
K nejvážnějším úrazům dochází v dopravním provozu, nejčastějším místem vzniku je potom domácí prostředí a škola. Ve školách se stane nejvíce úrazů při tělesné výchově (přibližně polovina všech školních úrazů). Nejrizikovější skupinou dětí jsou školáci ve věku 13 a 14 let – v této věkové kategorii dle statistik Státního zdravotního ústavu úraz postihne každého třetího chlapce a každou čtvrtou dívku. „Většině dětských úrazů lze předcházet vhodnou prevencí. Je ale důležité, aby byly dětem informace předávány včas a hlavně srozumitelným způsobem,“ říká doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. z Centra úrazové prevence při FN v Motole. Již třetím rokem poskytuje Nadace České pojišťovny základním školám zdarma interaktivní učebnici, metodické pokyny pro učitele a pracovní listy pro žáky, které zároveň slouží i k domácí přípravě s rodiči.


Zpět na tiskové zprávy