Česká pojišťovna řeší každý rok 25 tisíc případů dětských úrazů

Letní prázdniny a úrazy dětí – souvislost, kterou bohužel znovu a znovu potvrzují statistiky. Česká pojišťovna během července a srpna každoročně řeší přes 4000 pojistných událostí z úrazového nebo životního pojištění dětí. Ve srovnání se zbytkem roku roste o prázdninách počet dětských zranění přibližně o 10 procent. Nejrizikovější skupinou je mládež ve věku od 12 do 14 let.

Na Českou pojišťovnu se každý den obrátí v průměru sedm desítek rodičů, jejichž ratolesti si způsobili nějakou zdravotní újmu. I o prázdninách platí, že nejvíce úrazů si děti přivodí při volnočasových aktivitách. Na druhém místě pomyslného žebříčku jsou potom úrazy, ke kterým dojde v domácím prostředí a na třetí příčce najdeme sportovní zranění (nejvíce úrazů způsobuje jízda na kole, kolečkové brusle, fotbal).  

Riziko zranění chlapců je z pohledu statistik České pojišťovny v porovnání s děvčaty až o polovinu vyšší. Zatímco v roce 2013 vyplatila Česká pojišťovna pojistné plnění více než 10 tisícům zraněných dívek, u chlapců šlo o téměř 15 tisíc pojistných událostí. Totožný poměr pak potvrzují i statistiky z předchozích let.

Diagnózy jednotlivých zranění se u dětí a mladistvých mírně liší podle příslušnosti k věkové skupině. Podle statistik České pojišťovny se s úrazy nejčastěji potýkají děti ve věku 12 – 14 let, naopak nejméně kojenci do jednoho roku. Ani úrazy batolat od jednoho do tří let nejsou příliš časté. Od tří let pak postupně počty úrazů stoupají až k hranici dospělosti, kdy začínají klesat. Pětici nejčastějších zranění shrnuje následující tabulka.

Jak nahlásit úraz pojišťovně:
1.    Navštivte s dítětem lékaře a nezapomeňte si od něj vzít lékařskou zprávu.
2.    Oznamte pojistnou událost do pojišťovny (telefonicky, přes webový formulář, osobně na obchodním místě, poštou).
3.    Zaznamenejte si číslo pojistné události, které obdržíte od pracovníka pojišťovny.
4.    Zašlete do pojišťovny lékařskou zprávou (ideálně naskenovanou elektronickou poštou či prostřednictvím formuláře na webu pojišťovny, zprávu je možné zaslat
i poštou či přinést osobně na pobočku).
5.    Nezapomeňte uvést způsob výplaty pojistného plnění – pojistné plnění lze zaslat převodem na bankovní účet či složenkou.
6.    Česká pojišťovna zasílá díky tzv. dopředné likvidaci pojistné plnění již do tří dnů od obdržení první lékařské zprávy

Úrazové pojištění lze pro děti sjednat u České pojišťovny již od 100 Kč měsíčně. Navíc úrazové pojištění je tzv. pojištění obnosové. Je možné ho tedy sjednat
na více smlouvách u jedné pojišťovny (či sjednat smlouvu u více pojišťoven) a z nich čerpat pojistné plnění.

Finanční následky dětského úrazu lze ošetřit také životním pojištěním. V případě pojištění Můj život lze v rámci jedné smlouvy pojistit nejen rodiče, ale právě také jejich děti. Když se dětem něco přihodí, rodiče mohou získat pojistné plnění za dobu, kdy s dítětem musí zůstat doma. Jedná se o tzv. pojištění pro případ hospitalizace (úraz/nemoc), a dále pojištění Doby nezbytného léčení či pojištění Závažných poranění. Specifikem jsou také asistenční služby pro děti, v jejichž rámci lze získat například prostředky na uhrazení lehké sádry či na doplatky za léky a zdravotní pomůcky. Jen lehká sádra stojí cca 700 Kč.

Příběh z praxe
Čtrnáctiletý chlapec utrpěl při jízdě na in-line bruslích otevřenou zlomeninu těla kosti vřetenní. Úraz si vyžádal operaci, proto celková doba léčení včetně funkční
a řízené rehabilitace trvala 105 dní, 10 dní strávil chlapec v nemocnici. Z úrazového pojištění s měsíčním pojistným 167 Kč získal pojistné plnění za dobu nezbytného léčení a denní plnění za hospitalizaci ve výši 23 000 Kč.

 


Zpět na tiskové zprávy