Letní bouřky doprovázené krupobitím již způsobily českým zemědělcům škody za stovky milionů korun

Letní bouřky doprovázené krupobitím devastují zemědělské plochy klientů České pojišťovny. Letos v takto velkém rozsahu již podruhé. Škody jsou
o to vyšší, že přírodní živel ničil zejména plodiny těsně před sklizní. První odhady vyčíslují škody až za hranici 350 milionů korun.

Silné letní bouřky letos ničí nejen majetek občanů, ale také zemědělské porosty. Česká pojišťovna sčítá následky řádění živlů, které se nad Českou republikou
v hojném množství vyskytovaly zejména v červenci a začátkem srpna.

„V současné době evidujeme 55 tisíc hektarů poškozených porostů, z toho 48 tisíc hektarů je zasaženo krupobitím,“ potvrzuje Alena Stiborová, ředitelka Odboru zemědělského pojištění České pojišťovny, a dodává: „V tuto chvíli jsou naši pracovníci v plném nasazení v terénu, a to včetně víkendů. Drtivá většina poškozených porostů je již prohlédnuta. Prohlídky probíhají samozřejmě tak, aby nijak nenarušily sklizňové práce.“

Mezi krupobitím nejvíce postižené plochy patří ty na Vysočině, jižní Moravě a dále ve východních a středních Čechách. „Krupobití však páchalo zemědělcům škody de facto na celém území Česka. V úhrnu jde o cca devět set pojistných událostí v objemu překračujícím 350 milionů korun,“ upřesňuje Alena Stiborová. Škody jsou rozsáhlejší zejména proto, že některé plodiny byly ve fázi krátce před sklizní, kdy jsou nejvíce citlivé.

Zemědělci České pojišťovně nejčastěji hlásí poničené porosty ozimých řepek a obilnin. Výjimkou však nejsou zdevastované plochy zeleniny, vinné révy,
chmele či kmínu.


Zpět na tiskové zprávy