Pravděpodobnost, že v Česku na sjezdovce potkáte sportovce pod vlivem alkoholu, není mizivá

Mezi Čechy přetrvává názor, že kapka alkoholu nemůže při zimních sportech uškodit

Zimním sportům přeje počasí i dostatek sněhu a České hory tak zažívají úspěšnou sezónu. Mezi desítkami tisíc návštěvníků se však najde i řada těch, kteří sportují tzv. pod vlivem. Průzkum České pojišťovny ukázal, že 90 % lidí alkoholu při zimních sportech neholduje. Stále však zbývá 10 % těch, pro které alkohol při sportu není žádnou překážkou. Pojišťovna má pro tyto „sportovce“ jasný vzkaz: alkohol na sjezdovku nepatří!
 
Pomineme-li večerní popíjení v restauracích a ubytovacích zařízeních, Češi alkohol na sjezdovce odmítají. Přesně 90 procent v průzkumu ČP uvedlo, 
že při provozování zimních sportů alkohol nekonzumují. Zbylých deset procent představují hazardéři, kteří sjezdovky brázdí poté, co se alkoholem posilnili.
I jeden jediný lyžař či snowboardista přitom na svahu představuje potenciální riziko pro desítky lidí. 
 
Zahřeje i dodá kuráž
Co vede Čechy k tomu, že se vydají na sjezdovky poté, co si dopřáli jeden či více alkoholických nápojů? Důvodů je celá řada, mezi ty nejčastější, které respondenti zmiňovali, patří v 55 % případů představa, že alkohol zahřeje. Ve 49 % případů pak lidé pijí na svahu jednoduše pro zábavu – s rodinou nebo přáteli. Nezanedbatelných 16 % přitom přiznává svoji lehkomyslnost, když jsou přesvědčeni, že pověstná kapka alkoholu nemůže ničemu a nikomu uškodit.
Pro 4 % dotázaných pak alkohol představuje to správné nakopnutí, napijí se na „kuráž“. 
 
Odpovědný přístup
Češi, kteří si na horách při svých aktivitách alkohol odpustí, tak činí jednoduše z přesvědčení, že alkohol ke sportu nepatří (v 62 % případů). Téměř v 50 % případů také zazněla obava, že pod vlivem alkoholu mohou zranit sebe nebo někoho jiného. Není bez zajímavosti, že v šesti procentech lidé nepijí, protože
se bojí pokuty. 
Ve 13 % pak Češi na alkohol na sjezdovce raději zapomenou, protože se bojí krácení pojistného plnění. Taková motivace k odmítání požívání alkoholu je založena na správném uvažování.
 
Situace v České republice
Česká pojišťovna považuje přítomnost alkoholu v případě pojistné události u úrazového pojištění za vážné porušení pojistných podmínek. „V případě, kdy
si pojištěný způsobí úraz pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, můžeme přistoupit ke snížení pojistného plnění až o 50 %. Tento postup v praxi přitom striktně dodržujeme, ročně se to týká až několika desítek případů,“
vysvětluje praxi Jiřina Stanovská z Útvaru likvidace pojistných událostí životního pojištění ČP. Pokud pojištěný způsobí pod vlivem alkoholu škodu na zdraví či majetku jiných osob, z jeho odpovědnostního pojištění pojišťovna újmu poškozenému zaplatí. Vyplacenou částku však po pojištěném viníkovi požaduje zpět. Zde se aplikuje nulová tolerance. 
 
Pohled do zahraničí
Alkohol v případě cestovního pojištění spadá do oblasti výluk z pojištění. Vznikne-li pojistná událost pod vlivem této (či jiné návykové) látky, pojištění náklady
na léčebné výlohy či na odpovědnostní škody (např. sražení jiného lyžaře, zničení části či celé výbavy apod.) nekryje. V takovém případě může i obyčejný panák
na zahřátí prodražit zimní dovolenou o desítky či stovky tisíc korun. 
 
Průzkum pro Českou pojišťovnu na přelomu ledna a února 2015 provedla agentura Ipsos na 512 respondentech ve věku 18-65 let.
 


Zpět na tiskové zprávy