Každý rok je kvůli úrazu lékařsky ošetřeno přes půl milionu dětí - prevencí lze úrazům předejít

Do konce letošního roku věnuje Nadace České pojišťovny do více než 200 základních škol novou interaktivní učebnici, která pomůže snížit riziko úrazů

V České republice je každým rokem kvůli úrazu lékařsky ošetřeno přes půl milionu dětí. Čtyřicet tisíc dětí musí být hospitalizováno, dva až tři tisíce z nich si odnáší trvalé následky a více než dvě stě dětí svému zranění bohužel podlehne. Úrazům lze přitom v mnoha případech předcházet dodržováním základních preventivních opatření. Česká pojišťovna se proto prostřednictvím své nadace rozhodla pomoci a přichází s novým projektem zaměřeným na prevenci nejen dětských úrazů, ale i dalších rizik spojených s dětstvím. Za podpory Nadace České pojišťovny v těchto dnech vzniká v renomovaném Nakladatelství FRAUS nová interaktivní učebnice s názvem Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství.

Učebnice bude sloužit jako pomůcka při výuce na základních školách. Její obsah je určen především učitelům a žákům, ale přístup k informacím díky ní získají i rodiče. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření České pojišťovny, má většina z nich značné mezery ve znalostech základních bezpečnostních pravidel,“ říká Richard Kapsa, předseda správní rady Nadace České pojišťovny. „Věřím, že díky moderní a odborně zpracované učebnici se při společném úsilí pedagogů, žáků a rodičů podaří omezit rizikové chování dětí a snížit počet vážnějších zranění,“ dodává Kapsa.

Každoročně je v České republice ambulantně ošetřeno více než 500 000 dětí po úrazech. Ty nejčastěji vznikají doma ve volném čase dětí a také ve školách a při nejrůznějších sportovních aktivitách. Za rok 2009 se ve škole dle statistiky ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky) zranilo 90 463 dětí. „Úrazy jsou ve velké většině preventabilní, je ale důležité, aby byly dětem informace předávány včas a srozumitelným způsobem,“ vysvětluje doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. z Centra úrazové prevence při FN v Motole. Aktivní prevenci úrazů požaduje po školách, kde se děti pohybují téměř denně, i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Díky novému projektu České pojišťovny a její nadace budou mít školy možnost efektivně naplnit jedno ze svých základních poslání.

Demoverzi interaktivní učebnice představíme ředitelům základních škol již v září. Ve druhé polovině října pak bude učitelům spolu s pracovními listy projektu k dispozici ve finální podobě. Do konce roku 2011 plánujeme nabídnout program 200 až 250 základním školám po celé České republice,“ uvádí Martin Hudec z České pojišťovny. „Učebnice srozumitelnou formou varuje před možnými riziky a radí, jak úrazům a dalším nebezpečím předcházet. Obsahuje například interaktivní cvičení nebo odkazy na zajímavé webové stránky. Je určená k prezentaci na interaktivních tabulích, kterými je dnes již vybavena většina základních škol,“ dodává Eva Králová, zástupce Nakladatelství FRAUS. V případě zájmu škol o spolupráci na tomto projektu je Nadace ČP připravena poskytnout v budoucnu tuto interaktivní učebnici i dalším školám.

Česká pojišťovna během loňského a letošního roku provedla rozsáhlé šetření, kdy rodiče žáků základních škol vyplňovali dotazníky týkající se problematiky dětských úrazů a jejich prevence. Z průzkumu vyplynulo, že velká část českých rodičů není obeznámena se základními pravidly bezpečnosti dětí. Pouze 47 % z nich například správně uvedlo, jaká jsou pravidla pro používání dětské autosedačky, a stejné procento rodičů vědělo, že děti se mohou na kole po silnici samy pohybovat až od 10 let. Bohužel se také ukázalo, že ani v jiných oblastech prevence dětských úrazů není situace lepší. Například pouze 40 % rodičů si je vědomo toho, že horký nápoj může chladnout až 25 minut. „Konkrétně tato znalost je přitom velice důležitá, protože pro malé děti může mít smrtelné následky i popálenina na 5 % těla,“ upozorňuje docentka Benešová z FN v Motole a dodává: „Z hlediska úmrtnosti po úrazu jsou děti nejrizikovější skupinou a větší informovanost veřejnosti by měla napomoci k eliminaci tohoto rizika.“


Zpět na tiskové zprávy