S životním pojištěním potřebuje většina lidí poradit

Průzkum České pojišťovny ukázal, že lidé například při uzavírání životního pojištění stále žádají a potřebují rady odborníků. Více než dvě třetiny oslovených uzavírají složitější pojistky prostřednictvím pojišťovacích agentů nebo makléřů a necelá čtvrtina využívá služeb specialistů na pobočkách.

I přes stále rostoucí oblibu internetových obchodů a chytrých telefonů, které urychlují nákupní proces, stále existují oblasti, kde lidé upřednostňují osobní kontakt. Jedná se především o zboží nebo služby, k jejichž správnému výběru potřebujeme radu odborníka, např. lékárníka nebo architekta. Stejná situace panuje podle průzkumu České pojišťovny i u některých typů pojištění.

Nejvíce lidé vyhledávají pojišťovací agenty nebo makléře v případě uzavření životního pojištění. Tomuto způsobu sjednání pojistky dalo přednost 71 % pojištěných. Dvacet tři procent oslovených přichází na pobočku a pouze 1 % si sjednalo tento typ pojištění přes internet. Podobná situace je u úrazového pojištění. S makléřem či poradcem uzavřelo smlouvu 67 % lidí, na pobočku vyrazilo 27 % a internet využilo opět pouze 1 % respondentů.

Aby životní pojištění plnila svůj účel, je potřeba jejich parametry nastavit velmi konkrétně s ohledem na specifika každého klienta. „V případě životního pojištění jde o dlouhodobý produkt s mnoha možnostmi volby, který vyžaduje osobní přístup. Lidé proto správně vyhledávají pomoc pojišťovacího agenta, makléře nebo pracovníka pobočky,“ říká Robert Hlava, náměstek pro retailovou distribuci ČP. Toto platí pro všechny bez rozdílu věku, pro radu se na odborníka obrací jak starší, tak i mladí lidé, kteří jsou na internetu jako doma.

U neživotního pojištění je možnost on-line sjednání využívána mnohem častěji. Jde zejména o povinné ručení a cestovní pojištění. Za poslední roky zaznamenává Česká pojišťovna trvalý nárůst smluv uzavřených přes internet. Pro tato pojištění obecně platí, že jsou jasná a snadno pochopitelná.„Budoucností on-line pojištění je příprava srozumitelných balíčků, jejichž uzavření je intuitivní právě proto, že jejich konfigurace vychází z nejčastějších potřeb našich klientů. Příkladem jsou přednastavené balíčky cestovního pojištění vhodné pro různé skupiny cestovatelů,“ dodává Jiří Randák, ředitel odboru internetového prodeje ČP.

Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala společnost TNS AISA v květnu 2011 na reprezentativním vzorku 1 412 respondentů. Šlo o lidi ve věku 18-65 let, kteří rozhodují nebo spolurozhodují o pojištění (nepracují v pojišťovnictví) a současně mají sjednáno alespoň jedno životní nebo neživotní pojištění.


Zpět na tiskové zprávy