Česká pojišťovna registruje již téměř 1500 škod z víkendových záplav, tři čtvrtiny jsou z Libereckého a Ústeckého kraje

Jednoznačně nejhorší situace panuje v severních Čechách. Zvýšené hladiny řek zatopily zejména města Chrastava, Hrádek nad Nisou a Frýdlant v Čechách. Povodňové škody ve velkém počtu Česká pojišťovna očekává také v okresech Děčín a Česká Lípa. V menším počtu došlo ke škodám v okrese Ústí nad Labem a Litoměřice. Předpokládaný počet povodňových událostí je v regionu odhadován na dva až tři tisíce případů, ale může se v následujících dnech, jak voda opadne, ještě výrazně měnit. Z Liberecka bylo k dnešnímu poledni hlášeno více než 500 škod, dalšími zaplavenými okresy jsou Česká Lípa (280) a Děčín (270).

Druhým – co do počtu očekávaných pojistných událostí – nejvíce postiženým regionem jsou východní Čechy. Celkem je odtud nahlášeno 100 pojistných událostí, více než tři čtvrtiny jsou z Chrudimska.

Vydatné deště způsobily další škody i v ostatních částech České republiky. Česká pojišťovna eviduje první stovku škod také ve středních Čechách, třetina z nich je na Benešovsku, dále živel zasáhl Kolínsko a okres Praha-východ.  Očekává nárůst škod také v jižních Čechách - v okolí řek Lužnice a Nežárka, stejně jako v západních Čechách, kde zvýšená hladina řek působila škody na Klatovsku.
 
Kolem 150 škod Česká pojišťovna předpovídá také na jižní Moravě, stejný počet je odhadován také na Moravě severní, kde voda vzestup řek působil škody hlavně v západní čtvrti Olomouce a v okolí obce Slavětín.

Do postižených míst již vyrazily týmy mobilních techniků, prohlídky začínají již v Chrastavě, Frýdlantu a dalších místech Liberecka. Do nejvíce zasažených okresů se na výpomoc přesunují mobilní technici z ostatních částí republiky, do terénu vyrazí také dobrovolníci, kteří budou pro urychlení práce mobilním technikům označovat domy klientů pojištěných u České pojišťovny – tato spolupráce se osvědčila již při květnových záplavách na Moravě, registrace škod i prohlídky se tak výrazně zrychlily.

Další pracovníci České pojišťovny distribuují letáky s pokyny, jak postupovat a formuláře k soupisu poškozených a zničených věcí, klientům budou k dispozici na obecních úřadech. Také na lince Komunikačního centra budou přednostně odbavovány hovory klientů, kteří chtějí nahlásit svoji záplavovou pojistnou událost.

Česká pojišťovna odhaduje celkový počet událostí na minimálně 10 tisíc s pojistným plněním zhruba ve výši 350 – 400 milionů korun.


Zpět na tiskové zprávy