Na pobočkách České pojišťovny se od listopadu podepisuje elektronicky

Rychlejší obsluha klientů a šetrnost k přírodě – to jsou hlavní důvody, proč Česká pojišťovna nabízí na všech svých pobočkách možnost elektronického podpisu. Pilotní provoz na několika z nich byl spuštěn v červenci a výsledky po třech měsících fungování předčily veškerá očekávání. 98 % klientů bylo ochotných podepsat se elektronicky a 70 % souhlasilo se zasláním dokumentů elektronickou cestou.

622 signpadů neboli podepisovacích tabulek rozmístila začátkem listopadu Česká pojišťovna do svých 195 poboček. Její klienti nyní mohou využít biometrický podpis a nechat si elektronicky posílat různá potvrzení. Návštěva pojišťovny se tak postupně stane téměř bezpapírovou.

„V současné době je možné využít biometrický podpis při sepisování žádostí o změny pojistných smluv. Pracujeme však na dalším rozvoji této technologie
a v nejbližším období se zaměříme na rozšiřování portfolia dokumentů, které bude možno tímto novým způsobem podepisovat. Jedná se zejména o proces uzavírání nových pojistných smluv,"
říká Marcela Martínková, projektový manažer z České pojišťovny.

Jak to celé vzniklo?

Na přelomu léta a podzimu probíhal pilotní projekt a ověřovala se reakce klientů na nový způsob podepisování. Výsledky ukázaly, že 98 % klientů novinku uvítalo. Během října tak byly signpady postupně zaváděny na další pracoviště pojišťovny. Od listopadu je tato technologie dostupná již na všech pobočkách
a připravuje se rozšíření této technologie i na obchodní místa.

„Klienti na zavedení elektronických podpisů reagují velmi kladně. Někteří už s nimi mají zkušenosti například z úřadů státní správy a ví, že díky nim se celý proces zrychlí. Důležitou roli pak hraje i fakt, že je podepsaný dokument zaslán elektronicky a nehrozí tak jeho ztráta, jako tomu bylo u papírových dokumentů," komentuje výhody biometrie Marcela Martínková a dodává: „Pokud klient z jakéhokoli důvodu nechce tuto možnost využít a preferuje raději papír a propisku, samozřejmě mu vyhovíme."

V čem jsou biometrické podpisy lepší?

Použití signpadu je velmi jednoduché a přístupné všem bez ohledu na počítačovou gramotnost. Hlavními výhodami zavedení biometrických podpisů pak jsou:

  • Rychlejší a pohodlnější obsluha klienta
  • Zrychlení zpracování požadavků – dokument je uložen v systémech okamžitě po vytvoření. Odpadá tak například doprava těchto dokumentů, jejich skenování či fyzická archivace
  • Ohleduplnost k přírodě – významně se snižuje spotřeba papíru a tonerů
  • Klient má veškeré smlouvy k dispozici v elektronické podobě, nehrozí tak ztráta papírového dokumentu

Zpět na tiskové zprávy