Česká pojišťovna představuje nové dětské životní pojištění

K pojištění bude navíc k dispozici nová asistenční služba Můj doprovod

Česká pojišťovna přichází v rámci rozšíření pojištění Můj život s novým dětským životním pojištěním. Za výhodnou cenu je k dispozici kvalitní pojištění, které v případě potřeby poskytne pomoc, a to bez jakýchkoliv nepříjemných překvapení. Novinkou je krytí rizik, jako jsou například ztráta soběstačnosti či závažná onemocnění. Díky velké míře flexibility lze pojištění nastavit tak, aby v případě výpadku příjmu rodičů pokrylo jak krátkodobé, tak i dlouhodobé dopady zdravotní nezpůsobilosti dítěte na rodinný rozpočet. Pojištění nabízí také širokou škálu asistenčních služeb, včetně zajištění pobytu ve špičkových rehabilitačních zařízeních. K dispozici bude navíc zbrusu nová asistenční aplikace s názvem Můj doprovod.
 
Zodpovědní rodiče chtějí být svému dítěti v případě nemoci či úrazu nablízku. Zároveň ale řeší, jaký dopad bude mít na rodinné hospodaření situace, kdy jeden
z nich zůstane s potomkem doma. Díky možnostem dětského životního pojištění se s následkem úrazu či nemoci dítěte celá rodina vyrovná snáze. V případně pojistné události nemusí rodiče řešit ušlé příjmy a mohou se plně soustředit na léčbu dítěte a následnou péči o něj.
 
Nová rizika
Dětské životní pojištění je doplněno o krytí nových rizik. Rodina se tak může zajistit proti řadě situací, které mohou mít dlouhodobé negativní dopady na její hospodaření. 
 
  • Ztráta soběstačnosti
Česká pojišťovna nabízí v současné době nejširší možnosti pokrytí negativních dopadů při trvalé nesoběstačnosti dítěte. Rodina si může zvolit, zda bude chtít
v případě potřeby vyplatit finanční prostředky formou pravidelné renty (např. na úhradu nákladů na ošetřovatele) nebo formou jednorázového plnění, které použije např. na nákup speciálního automobilu či na rekonstrukci bytu na bezbariérový. Samozřejmostí je i kombinace obou způsobů vyplacení pojistného plnění.
 
  • Ošetřovné
V případě nemoci nebo úrazu dítěte dostává zaměstnanec po dobu prvních devíti dnů od státu tzv. ošetřovné. To činí 60 % příjmu. Po uplynutí této doby rodiče již žádný příspěvek nedostávají a rodina tak zcela přichází o jeden příjem. V případě osob samostatně výdělečně činných stát dávky nevyplácí vůbec. Dětské pojištění v těchto případech pomůže dorovnat ztrátu příjmu. Česká pojišťovna navíc jako jediná na trhu nabízí řešení i pro OSVČ.
 
  • Závažná onemocnění
V případě diagnózy závažného onemocnění řeší rodiče, jak své dítě co nejrychleji vyléčit a vrátit ho zpět do běžného života. Peníze z pojištění je tak možné použít na kvalitní léčbu a na náklady spojené s rekonvalescencí. Závažná onemocnění jsou v rámci pojištění rozdělena do dvou variant – základní varianta kryje například rakovinu, meningitidy, encefalitidy či diabetes. Rozšířený balíček pak obsahuje například plnění v případě diagnózy Crohnovy choroby, což je na českém trhu unikátní.
 
Rozšířené asistenční služby
Díky rozšířeným asistenčním službám mají rodiče k dispozici nástroj, jak dítěti zabezpečit kvalitní rekonvalescenci po nemoci či po úraze. Pojišťovna zajistí umístění dítěte do některého ze špičkových rehabilitačních či lázeňských zařízení, psychologické konzultace, péči plastického chirurga a proplatí náklady na sociální či právní poradenství. 
 
Aplikace Můj doprovod 
K novému dětskému pojištění nabízí Česká pojišťovna jako jediná i speciální asistenční službu Můj doprovod. Jedná se o mobilní aplikaci a jednou z jejích užitečných funkcí je možnost dohlížet na dálku na své dítě a mít přehled o tom, zda přišlo v pořádku ze školy či z kroužku domů. Pokud by bylo cestou vystaveno rizikové situaci, například by bylo napadeno, díky aplikaci bude okamžitě přivolána pomoc. Aplikace je přímo navázána na složky integrovaného záchranného systému. „Česká pojišťovna tak nenabízí pouze řešení pro případ, když se něco stane, ale snaží se chránit své klienty tak, aby se do určitých nepříjemných situací vůbec nedostali,“ říká Markéta Filová, manažer Útvaru produktového managementu životního pojištění České pojišťovny, a dodává: „Prvních 3 000 klientů, kteří si sjednají nové dětské pojištění, aplikaci získá na půl roku zdarma.“ 
 

 


Zpět na tiskové zprávy