Česká pojišťovna vysadila lipovou alej v Horním Slavkově

U příležitosti 185. výročí svého založení vysadila Česká pojišťovna v Horním Slavkově v Karlovarském kraji celkem čtyřicet lip srdčitých (Tilia cordata). Čtyři sta metrů dlouhá alej přispívá k obnově tradičního rysu české krajiny a najdeme v ní například lípu Zdravěkyslíkovou, lípu Zastaveníhodnou či lípu Cimrmanovskou. Netradiční jména stromů vzešla z nominací a hlasování zaměstnanců České pojišťovny i jejích fanoušků na Facebooku. 

Město Horní Slavkov zvítězilo v hlasování, kterého se zúčastnila téměř tisícovka zaměstnanců ČP a novinářů, mezi sedmi lokalitami v rámci celé České republiky. „Dnes jsme slavnostně zasadili poslední ze čtyřicítky stromů a novou lipovou alej tak zpřístupnili pro veřejnost,“ říká Jan Hainz, ředitel odboru komunikace České pojišťovny a dodává: „Věříme, že nové lípy zpříjemní život místním občanům a pomůžou jak životnímu prostředí, tak rozvoji města, a zároveň zpestří cesty i turistům.“ 

Do projektu výsadby lipové aleje zapojila Česká pojišťovna prostřednictvím Facebooku také veřejnost. Každý tak mohl navrhnout lípě její originální přívlastek a s ním se poté ucházet o sympatie ostatních. Autoři všech takto vzešlých jmen získali unikátní pozici na informační tabulce, která je umístěna u každé lípy. V Horním Slavkově tak lze najít například i lípu Prvopolibkovou, lípu Zdravíochrannou či lípu Sluníčkovou. 

„Horní Slavkov byl vždy považován za zelené město a samozřejmě dbáme na to, aby zeleň zůstávala devizou města. Je možné říct, že nových stromů není nikdy dost, a pokud se jedná o ucelený soubor čtyř desítek tak krásných stromů jako je lípa, český národní strom, je to bezesporu obrovským přínosem pro prostředí našeho města,“ říká Jana Vildumetzová, starostka města Horní Slavkov.

Lipová alej rozdělená do dvou částí se tak dnes stala dominantou bezprostředního okolí Horního Slavkova. Celkem 23 stromů kopíruje planetární stezku, která slouží nejen občanům, ale často je využívána i turisty. Dalších 14 stromů je umístěno podél trasy plánované naučné stezky. Na louce u dětského hřiště byly vysazeny dva stromy, jež si pod patronaci vzaly místní mateřské školy U Sluníčka a Duhová kulička. Poslední strom je potom umístěn u domu s pečovatelskou službou.

Na fotografii zleva: Jan Hainz (ředitel odboru komunikace ČP), Jana Vildumetzová (starostka Horního Slavkova) a Petr Kovář (SME regionální manažer ČP)

Výsadba lipové aleje České pojišťovny v Horním Slavkově Výsadba lipové aleje České pojišťovny v Horním Slavkově


Zpět na tiskové zprávy