Česká pojišťovna dosáhla zisku 5,9 miliardy korun

Praha (27. března 2009) - Hospodaření České pojišťovny v loňském roce skončilo se ziskem 5,9 miliardy korun po zdanění. Vyplývá to z auditovaných nekonsolidovaných výsledků sestavených podle mezinárodních účetních standardů. Výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména provozními výsledky a výnosy z investic, které zahrnují i zisky z prodeje majetkových účastí, stejně jako v roce 2007, kdy činil 6,7 miliardy korun. Zisku v roce 2008 bylo dosaženo i přes finanční krizi a projevy zpomalující se světové ekonomiky, které začaly být patrné v závěru roku 2007 a v průběhu roku 2008 ještě více zesilovaly. Celkové předepsané pojistné podle metodiky České asociace pojišťoven vloni narostlo o 600 milionů a dosáhlo 40,4 miliardy korun.

“V době, kdy se po celém světě hroutily finanční trhy, jsme vykázali zisk, který je srovnatelný s obdobím bez ekonomických problémů,“ konstatuje generální ředitel České pojišťovny Ivan Vodička. „V našem zisku se vedle výnosů z některých investic odráží i důsledná kontrola nákladů, která má pozitivní vliv na výši provozních výsledků,“ poznamenal Ivan Vodička.

Předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo v roce 2008 hodnoty 26,3 miliardy korun. Největší meziroční nárůsty zaznamenalo pojištění domácích zvířat s 340procentním růstem a živelné a zemědělské pojištění, obě s více než desetiprocentním meziročním nárůstem.

Předepsané pojistné v životním pojištění narostlo o čtyři procenta na 14 miliard korun. V jednorázově placeném pojištění si ČP připsala dokonce šestnáctiprocentní meziroční zlepšení. Běžně placené pojištění vykazuje tříprocentní vzestup.

Vlastní kapitál ČP se k 31. 12. 2008 zvýšil o jednu miliardu a dosáhl 18,4 miliardy korun. Bilanční suma se ke stejnému datu zvedla o více než šest miliard na 128 miliard korun a hrubá výše technických rezerv se z 90 miliard dostala na 92 miliardy korun.


Zpět na tiskové zprávy